Dokumenti un materiāli

//Dokumenti un materiāli
Dokumenti un materiāli2018-10-04T08:18:13+03:00

Pieaugušo neformālā izglītība

RIIMC_JANVARIS_FEBRUARIS_PIEAUGUSIE

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) ir  RD izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.
Kursi ir ar nelielu līdzmaksājumu (var maksāt arī organizācija) un notiek pārsvarā darba dienu vakaros. Piedāvājumu gatavo uz diviem mēnešiem un publicē mājas lapā, izsūta pašvaldības iestādēm un citiem sadarbības partneriem.
Ir licenzētas 2 profesionālās pilnveides izglītības programmas: “Bērnu aprūpes pamati” – “auklīšu kursi” un “Darba aizsardzība un drošība”, kuri pašlaik tiek piedāvāti, iespējams iestāžu atbildīgajiem par darba drošību šie kursi nepieciešami.

Informācija un pieteikšanās mūsu centra mājas lapā http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi

 

 

No 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 10.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

 

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv.

Skolas padomes reglaments
Klases vecāku komitejas reglaments
Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas
Kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos skolā
Sadarbība ar vecākiemAtbalsta personāla komisijas
Pirmās palīdzības nodrošināšana skolā
Par skolas direktora un pedagogu rīcību
Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma

Plāns darbiniekiem ar agresīvu izglītojamo

Skolēnu profilaktiskā veselības

Bērna infekcijas slimību