Latvijas skolas soma

///Latvijas skolas soma
Latvijas skolas soma2022-11-04T15:23:04+02:00

Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu.

PROGRAMMAS MĒRĶIS: nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem papildizglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Detalizēta informācija par iniciatīvu pieejama portālā >>>

https://www.lnkc.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021./2022. mācību gadā skolēniem bija iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā. Neskatoties uz to, ka 1. semestrī vairākas klases kādu laiku pavadījuši karantīnā, šajā mācību gadā tika īstenoti vairāki pasākumi: mūzikas studijas izrādes un stundas, Ceļojošā Leļļu teātra izrādes, latviešu animācijas filmu izrādes, latviešu kino mākslas filmas izrāde, izzinošas nodarbības iepazīstot Daugavgrīvu. Kopumā šajā iniciatīvā šogad tika iesaistīti 1. semestrī 449 un 2. semestrī 387 skolēni visās klašu grupās.