Karjeras pasākumi

//Karjeras pasākumi
Karjeras pasākumi2024-04-03T10:22:59+03:00

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLAS KARJERAS NEDĒĻA 2023:

Klase  Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur? Kad? Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

1.A Karjeras nedēļa pirmajā klasē

“Vecāki par profesijām”

12.10.- 19.10. 2023

Plānots arī 03.11.2023

Klases stundās skolēnus uzrunāja un iepazīstināja skolēnu vecāki, kuri pārstāv dažādas profesijas un nozares, sākot no transporta un loģistikas, beidzot ar uzņēmējdarbību

Stundu mērķis: iepazīstināt skolēnus ar plašo un daudzveidīgo profesiju pasauli un parādīt, kādas prasmes jau sākumskolā var apgūt, lai nākotnē izvēlētos profesiju

1.B Karjeras diena

Dizaina un tehnoloģiju stunda

“Uzmini, nu! Kam es esmu noderīgs darbā?”

17.10.2023 Skolēni modelēja dažādām profesijām nepieciešamos priekšmetus un spēlēja mīklu spēli, mācoties veidot precīzus jautājumus
2.A Karjeras diena klasē

Ko es protu? Kāda profesija man piestāv?

18.10.2023 Skolēni spēlēja spēli par profesijām, izmantojot interaktīvo rīku parprof.lv

Skolēni katrs veidoja savu profesiju – varoni; veidoja jautājumus un kopīgi apsprieda atbildes par katru no profesijām

2.B Klases stunda “Vai es varu lidot”

Kādas ir manas prasmes?

18.10.2023 Izmantojot divas multiplikācijas īsfilmas “Es ticu, ka varu lidot” un “Putniņi”, skolēni sprieda, kādas prasmes nepieciešamas komandas veidošanai un kā komandas darbs palīdz ātrāk izdarīt uzdevumus; kā arī izspēlēja spēli par atšķirīgo (kā pieņemt citu)
3.A Karjeras diena klasē

“Profesiju dažādība”

No policista līdz dzelzceļa plānotājam

18.10.2023 Skolēni iepazinās ar Pašvaldības policijas darbu. Skolēni ieguva zināšanas, ar ko atšķiras Valsts policija no Pašvaldības policijas; uzzināja, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai strādātu policista profesijā.

Pie skolēniem viesojās Latvijas dzelzceļa elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionāla centra vadītājs, kurš pastāstīja par saviem pienākumiem, prasmēm un zināšanām šajā profesijā. Skolēni uzzināja par RailBaltic projektu un to, ka Bolderājā plānots atjaunot dzelzceļa staciju.

3.B Karjeras diena klasē

“Profesiju dažādība”

Ārsta palīgs

18.10.2023 Ārsta palīgs skolēniem pastāstīja par savu profesiju: kādi ir pienākumi, kādai izglītībai jābūt un kādām prasmēm, uzsvēra arī svarīgās rakstura īpašības. Kopā ar skolēniem pārrunāja drošības jautājumus
4.A Latviešu valodas stunda ,,Darbs dara darītāju”. Darba nozīme cilvēka dzīvē 16.10.2023 Lasot A. Groda tekstu ,,Darbs dara darītāju”, skolēni skaidroja apvidvārdu nozīmi, nonākot pie teksta svarīgākās atziņas, galvenās domas par darbu.
4.B Latviešu valodas stunda ,,Darbs dara darītāju”. Darba nozīme cilvēka dzīvē 16.10.2023 Lasot A. Groda tekstu ,,Darbs dara darītāju”, skolēni skaidroja apvidvārdu nozīmi, nonākot pie teksta svarīgākās atziņas, galvenās domas par darbu.
5.A Sociālās zinības un vēsture

Mācību stunda

Kā strādā arheologs?

10.10.23.

410. kab.

Pārrunas, ko dara šo profesiju pārstāvji, kādi katram ir pienākumi un kāds labums no viņu darba ir sabiedrībai
Latviešu valodas stunda

“Kāda ir mana nākotnes profesija?”

16.10.2023 Skolēni rakstīja vēstījumu par profesiju, ko vēlētos apgūt nākotnē, izmantojot profesijas aprakstu, vienlaikus stiprinot prasmes izmantot profesijas raksturojumā īpašības vārdus
Latviešu valodas stunda

“No sapņa līdz mērķim”

20.10.2023 Lasot Anetes Meleces grāmatu “Kiosks”, skolēni raksturoja galvenās varones profesiju un vēlēšanos dzīvē sasniegt augstākus mērķus. Pamatojoties uz literāro darbu, skolēni diskutēja par saviem nākotnes sapņiem un prasmēm, kuras jāapgūst
5.B Sociālās zinības un vēsture

Mācību stunda

Kā strādā arheologs?

10.10.23.

410. kab.

Pārrunas, ko dara šo profesiju pārstāvji, kādi katram ir pienākumi un kāds labums no viņu darba ir sabiedrībai
  Latviešu valodas stunda

“Kāda ir mana nākotnes profesija?”

 

16.10.2023 Skolēni rakstīja vēstījumu par profesiju, ko vēlētos apgūt nākotnē, izmantojot profesijas aprakstu, vienlaikus stiprinot prasmes izmantot profesijas raksturojumā īpašības vārdus
  Latviešu valodas stunda

“No sapņa līdz mērķim”

20.10.2023 Lasot Anetes Meleces grāmatu “Kiosks”, skolēni raksturoja galvenās varones profesiju un vēlēšanos dzīvē sasniegt augstākus mērķus. Pamatojoties uz literāro darbu, skolēni diskutēja par saviem nākotnes sapņiem un prasmēm, kuras jāapgūst
6.A Mācību ekskursija

Igaunijas Jūras muzejs

Plānots 3.11.23. Skolēni iepazinās ar jūrniecības profesijām un karjeras iespējām
Klases stunda “Visas profesijas ir vajadzīgas – visas profesijas ir svarīgas” 18.10.2023.

407 kab.

10.00-10.40

Skolēni iepazīstas ar Latvijā pieprasītām profesijām, nākotnes profesijām un elektriķa profesiju
Angļu valodas stundas

“Vai angļu valoda jāzina visām profesijām? Yes, ofcourse!”

17.10.23 Angļu valodas sarunprasmes un rakstītprasmes aktualizācija angļu valodas stundās saistībā ar karjeru
7.A Klases stunda “Mana sapņu profesija: iespējas un trūkumi” 17.10.23.

410. kab.

Skolēni stāsta par savām sapņu profesijām, apgūst SVID analīzes principus, analizē nākotnes iespējas un piemērotību profesijai.

Iegūt informāciju par jūras profesijām un karjeras iespējām.

Mācību ekskursija

Igaunijas Jūras muzejs

Plānots 3.11.23. Skolēni iepazinās ar jūrniecības profesijām un karjeras iespējām
Angļu valodas stundas

“Vai angļu valoda jāzina visām profesijām? Yes, ofcourse!”

18.10.23 Angļu valodas sarunprasmes un rakstītprasmes aktualizācija angļu valodas stundās saistībā ar karjeru
Latvijas un pasaules vēstures stunda

“Kādas prasmes vajadzīgas arheologam un vai man tādas piemīt?”

Mans prasmju portfelis

18.10.2023 Skolēni iepazinās ar vairākām profesijām, kuras saistītas ar vēsturi (etnogrāfs, arheologs, paleontologs, ģeogrāfs, vēsturnieks uc.), noskaidroja šo profesiju atšķirības un noteica, kādas prasmes ir galvenās šajās profesijās

Izveidoja savu prasmju portfolio

Matemātikas stundas

“Prasmju diena matemātikas stundās”. Lidmašīnu modelēšana, izmantojot matemātikas zināšanas un trenējot sadarbības prasmes

20.10.2023 Ikviens skolēns varēs apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes

Matemātikas stundās skolēniem bija iespēja demonstrēt tādas prasmes kā sadarbība, kompleksu uzdevumu risināšana un kritiskā domāšana

7.B Klases stunda “Mans prasmju portfelis” 12.10., 19.10. 2023 Saruna par noderīgām prasmēm un to, kādi mācību priekšmeti palīdz tos attīstīt, izveidojām savu prasmju portfeli, aktualizējot, kādas prasmes jāattīsta konkrēti man
Sociālo zinību stunda “Patīk strādāt ar cilvēkiem? Esmu labs psihologs” 17.10.2023 Sociālo zinību tēmas “Personība” ietvaros skolēni noteica, kādas profesijas saistītas ar sociālajām zinībām; kādas īpašības un prasmes vajadzīgas labam psihologam un analizēja, kādas īpašības ir skolēnam.

Spēlējām spēli “Tavs smaids ir lipīgs”, lai trenētu komunikāciju un sadarbību grupā

Angļu valodas stundas

“Vai angļu valoda jāzina visām profesijām? Yes, ofcourse!”

19.10.23 Angļu valodas sarunprasmes un rakstītprasmes aktualizācija angļu valodas stundās saistībā ar karjeru
Matemātikas stundas

“Prasmju diena matemātikas stundās”. Lidmašīnu modelēšana, izmantojot matemātikas zināšanas un trenējot sadarbības prasmes

20.10.2023 Ikviens skolēns varēs apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes;

Matemātikas stundās skolēniem bija iespēja demonstrēt tādas prasmes kā sadarbība, kompleksu uzdevumu risināšana un kritiskā domāšana

Latvijas un pasaules vēstures stunda

“Kādas prasmes vajadzīgas arheologam un vai man tādas piemīt?”

Mans prasmju portfelis

18.10.2023 Skolēni iepazinās ar vairākām profesijām, kuras saistītas ar vēsturi (etnogrāfs, arheologs, paleontologs, ģeogrāfs, vēsturnieks uc.), noskaidroja šo profesiju atšķirības un noteica, kādas prasmes ir galvenās šajās profesijās

Iepazīstoties ar digitālu Britu vēstures muzeja stāstu par arheologu, izveidoja arheologa profesijas portfolio

Mācību ekskursija

Igaunijas Jūras muzejs

e

Plānots 3.11.23. Skolēni iepazinās ar jūrniecības profesijām un karjeras iespējām
8.A Viesstunda sociālajās zinībās

“Ekonomista profesija: ko tev nestāsta mācību grāmatas?”

12.10.2023

13.30 – 14.30

312. kab.

Latvijas bankas ekonomists E. Krongornaviesstunda skolēniem par Latvijas banku, ekonomista profesiju, prasmēm, kas nepieciešamas ekonomista darbā un izglītības iespējām, lai kļūtu par ekonomistu

Skolēni piedalījās spēlē par naudas funkcijām

Latviešu valodas stunda

“Proti labi valodu – esi labs detektīvžurnālists”

“Mans prasmju portfelis”

 

17.10.2023 1.Skolēni iepazina izmeklētājžurnālistikas žanru, apskatīja žurnālistes Ingas Sprinģes darbību, lai gūtu ieskatu žurnālista profesijā un uzzinātu, kādas prasmes nepieciešamas žurnālistam

2.Skolēni pildīja prasmju novērtēšanas testus, lai noskaidrotu, kādas prasmes viņiem piemīt un vai tās ir atbilstošas žurnālista profesijai (rezultātā noskaidrojās, ka skolēniem piemīt prasmes, kas nepieciešamas arhitektam, dizaineram, fotogrāfam, vides zinātniekam IT speciālistam)

Tikšanās ar profesionālās vidusskolas “Victoria” direktori 16.10.2023

10.00-11.30

Profesionālās vidusskolas “Victoria” direktore Andžela Dubinska iepazīstināja skolēnus ar profesionālās izglītības būtību, iespējām mācīties, izglītības programmām un karjeras izglītības daudzveidību mūsdienu pasaulē, uzsverot būtiskākās prasmes
Tikšanās un prezentācija ar RTK pārstāvjiem 18.10.2023

13:30 – 14:10

RTK PKK Agnese Ābele un 4.kursa audzēknis Verners Hofmanis iepazīstināja skolēnus ar koledžas izglītības programmām un iespējām mācīties RTK
“Mana profesija skolotājs”

Skolēns skolēnam

20.10.2023

10.00-12.00

Skolēni vada stundas sākumsskolā ar mērķi iepazīt un izmēģināt savus spēkus skolotāja profesijā
Matemātikas stunda “Pētot sevi…”

 

20.10.2023 Radoši uzdevumi matemātikā, attīstot ne tikai rēķināšanas un prezentācijas prasmes, bet arī prasmi argumentēt savu viedokli.

Matemātikas stundās skolēniem bija iespēja demonstrēt tādas prasmes kā sadarbība, kompleksu uzdevumu risināšana un kritiskā domāšana

  Vēstures stunda

“No vēsturnieka par prezidentu”

 

 

20.10.2023

8.30-9.55

Skolēni izveidoja ideju mākoni par profesijām, kuras saistītas ar vēsturi; noteica prasmes, kādas attīsta vēstures mācīšanās

Spēlēja spēli par profesijām “Melnā kaste”, attīstot prasmi uzdot precīzus jautājumus

  Bioloģijas stunda

“Profesijas, kuras ir “uz tu” ar bioloģiju”

 

20.10.2023 Skolēni izveido profesiju sarakstu, kurās nepieciešamas bioloģijas zināšanas, izvērtēja, vai konkrētajā profesijā (darbā) ir nepieciešams individuālais darbs vai darbs komandā, un kādas prasmes tam ir nepieciešamas
9.A Viesstunda sociālajās zinībās

“Ekonomista profesija: ko tev nestāsta mācību grāmatas?”

12.10.2023

12.45-13.30

312. kab.

Latvijas bankas ekonomists E. Krongornaviesstunda skolēniem par Latvijas banku, ekonomista profesiju, prasmēm, kas nepieciešamas ekonomista darbā un izglītības iespējām, lai kļūtu par ekonomistu

Skolēni piedalījās spēlē par naudas funkcijām

Latviešu valodas stunda

,,Mani nākotnes nodomi”

 

16.10.2023 Skolēni iepazīstināja ar sava izpētes darba rezultātiem: Skolēna interesējošā profesija, tās apguves iespējas, motivējošiem faktoriem
Tikšanās un prezentācija ar RTK pārstāvjiem 18.10.2023

12:45 – 13:25

RTK PKK Agnese Ābele un 4.kursa audzēknis Verners Hofmanis iepazīstināja skolēnus ar koledžas izglītības programmām un iespējām mācīties RTK
Fizikas stundas

“Fizika un prasmes izveidot rotaļlietas: prakse un teorija”

 

17.10.2023 Skolēni izprata fizikā apgūstamās prasmju sasaisti ar reālo dzīvi un profesijām, kurās noder fizikas zināšanas
Vēstures stunda

“No vēsturnieka par prezidentu”

 

 

20.10.2023

10.00-11.40

Skolēni izveidoja ideju mākoni par profesijām, kuras saistītas ar vēsturi; noteica prasmes, kādas attīsta vēstures mācīšanās

Spēlēja spēli par profesijām “Melnā kaste”, apgūstot prasmi veidot precīzus jautājumu formulējumus latviešu valodā un precīzi nosaucot profesijas

“Mana profesija skolotājs”

               

 

20.10.2023

10.00-12.00        

Skolēni vada stundas sākumsskolā ar mērķi iepazīt un izmēģināt savus spēkus skolotāja profesijā
Matemātikas stundas

“Pētot sevi…”

 

20.10.2023 Radoši uzdevumi matemātikā, attīstot ne tikai rēķināšanas un prezentācijas prasmes, bet arī prasmi argumentēt savu viedokli.

Matemātikas stundās skolēniem bija iespēja demonstrēt tādas prasmes kā sadarbība, kompleksu uzdevumu risināšana un kritiskā domāšana

Bioloģijas stunda

Tikšanās ar RSU medicīnas fakultātes studentu, Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas absolventu Artūru Kļeščevņikovu

20.10.2023 Topošais ārsts kopā ar skolēniem pārrunāja medicīnas izglītības iespējas Latvijā; iepazīstināja ar studiju iespējām, uzsverot ar medicīnu saistītās profesijas-  ārsts, māsa, ārsta palīgs.

Īpašu uzmanību lektors pievērsa tam, cik svarīgi ir skolā saņemtās zināšanas visos mācību priekšmetos, kā arī ļoti svarīgas ir dažādas prasmes – lēmumu pieņemšana, prasme uzstāties, pašdisciplīna.

9.B Viesstundasociālajās zinībās

“Ekonomista profesija: ko tev nestāsta mācību grāmatas?”

12.10.2023

11.45-12.30

312. kab.

Latvijas bankas ekonomists E. Krongornaviesstunda skolēniem par Latvijas banku, ekonomista profesiju, prasmēm, kas nepieciešamas ekonomista darbā un izglītības iespējām, lai kļūtu par ekonomistu

Skolēni piedalījās spēlē par naudas funkcijām

Tikšanās ar profesionālās vidusskolas “Victoria” direktori 16.10.2023

10.00-11.30

Profesionālās vidusskolas “Victoria” direktore Andžela Dubinska iepazīstināja skolēnus ar profesionālās izglītības būtību, iespējām mācīties, izglītības programmām un karjeras izglītības daudzveidību mūsdienu pasaulē, uzsverot būtiskākās prasmes
  Latviešu valodas stunda

,,Mani nākotnes nodomi”

16.10.2023 Skolēni iepazīstināja ar sava izpētes darba rezultātiem: Skolēna interesējošā profesija, tās apguves iespējas, motivējošiem faktoriem
  Vēstures stunda

“No vēsturnieka par prezidentu”

 

17.10.2023

9.00-9.55

Skolēni izveidoja ideju mākoni par profesijām, kuras saistītas ar vēsturi; noteica prasmes, kādas attīsta vēstures mācīšanās

Spēlēja spēli par profesijām “Melnā kaste”, attīstot prasmi formulēt un precīzi uzdot jautājumus latviešu valodā

  Tikšanās un prezentācija ar RTK pārstāvjiem 18.10.2023

12:45 – 13:25

RTK PKK Agnese Ābele un 4.kursa audzēknis Verners Hofmanis iepazīstināja skolēnus ar koledžas izglītības programmām un iespējām mācīties RTK
  “Mana profesija skolotājs”

 

20.10.2023

10.00-12.00

Vecāko klašu skolēni vada stundas sākumskolā ar mērķi iepazīt un izmēģināt savus spēkus skolotāja profesijā
  Matemātikas stundas

“Pētot sevi…”

 

20.10.2023 Radoši uzdevumi matemātikā, attīstot ne tikai rēķināšanas un prezentācijas prasmes, bet arī prasmi argumentēt savu viedokli.

Matemātikas stundās skolēniem bija iespēja demonstrēt tādas prasmes kā sadarbība, kompleksu uzdevumu risināšana un kritiskā domāšana

  Bioloģijas stunda

Tikšanās ar RSU medicīnas fakultātes studentu, Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas absolventu Artūru Kļeščevņikovu

20.10.2023 Topošais ārsts kopā ar skolēniem pārrunāja medicīnas izglītības iespējas Latvijā; iepazīstināja ar studiju iespējām, uzsverot ar medicīnu saistītās profesijas-  ārsts, māsa, ārsta palīgs.

Īpašu uzmanību lektors pievērsa tam, cik svarīgi ir skolā saņemtās zināšanas visos mācību priekšmetos, kā arī ļoti svarīgas ir dažādas prasmes – lēmumu pieņemšana, prasme uzstāties, pašdisciplīna.

Informāciju apkopoja: Vadims Dubovs, karjeras konsultants

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLAS KARJERAS NEDĒĻA 2022:

Klase Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur? Kad? Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

1.A Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 13.10.2022. Skolēni stāsta par savu vecāku profesijām.
Latviešu valodas stundā 19.10.2022. Skolēni runā par skolas darbinieku profesijām un skolas profesiju daudzveidību.
Klases stunda “Mana sapņu profesija” 20.10.2022. Bērni dalījās ar savām sapņu profesijām un mēs mēģinājām noskaidrot katrā superspēku, ko arī attēlojas zīmējumos klasē.
1.B Klases stunda: “Es un mani dotumi “Es varu! Es protu!”” 19.10.2022.

202.kab.

Mācīt izprast saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātības iespējām.

Apzinās savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses un spējas.

2.A Mācību ekskursija “Iepazīšanas ar profesijām ugunsdzēsējs un ziepnieks” 29.09.2022.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Jaunpils iela 13)

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām: ugunsdzēsējs un ziepnieks.
2.A Esmācosdomāt par savunākotni. 19.10.2022.

217.kab.

Mīklu atpazīšana par profesiju elementiem.

Skolēni zīmē par savu nākotnes profesiju.

Stundas beigās skolēni prezentē savu zīmējumu, stāstot par to un kāpēc izvēlas šo profesiju.

2.B Mācību ekskursija “Iepazīšanas ar profesijām ugunsdzēsējs un ziepnieks” 29.09.2022.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Jaunpils iela 13)

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām: ugunsdzēsējs un ziepnieks.
Esmācosdomāt par savunākotni. 20.10.2022.

216.kab.

Mīklu atpazīšana par profesiju elementiem.

Skolēni zīmē par savu nākotnes profesiju.

Stundas beigās skolēni prezentē savu zīmējumu, stāstot par to un kāpēc izvēlas šo profesiju.

3.A Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 18.10.2022. Projekta darbs. Katrs skolēns iepazīstinās ar savu vecāku profesiju.
Mācību ekskursija uz šokolādes ražotni Pūre 30.09.2022. Iepazīšanās ar šokolādes ražošanās darba vietu.
3.B Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 18.10.2022. Projekta darbs. Katrs skolēns iepazīstinās ar savu vecāku profesiju.
Mācību ekskursija uz šokolādes ražotni Pūre 30.09.2022. Iepazīšanās ar šokolādes ražošanās darba vietu.
4.A Klases stunda: “Talants un vienotība” 03.10.2022.

313.kab.

Skolēni saskata savus talantus, novērtēt otra talantus. Par ko katrs var kļūt.
Klases stunda: “Izjūtas, vajadzības, uzņēmējspējas un sadarbošanās” 17.10.2022.

313.kab.

Zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību  kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.
Ekskursija uz “Namdara darbnīcu” 29.09.2022. Iepazīšanās ar namdara darbu.
4.B Klases stunda 10.10.2022

214.kab.

Manu vecāku profesijas.
Klases stunda 17.10.2022

214.kab.

Skolēni prezentē savu sapņo profesiju.
5.A Klases stunda: Profesija  “Stomatologs”,

lekcija

18.10.2022. Saņemt jaunu informāciju par profesiju “Stomatologs”.
Klases stunda: Manu vecāku profesija 22.10.2022. Skolēni stāsta par savu vecāku profesijām.
6.A Klases stunda: Manu vecāku profesija 12.10.2022. Skolēni prezentē savu vecāku profesijas un darba pienākumi.
Klases stunda: “Kas es vēlos būt nākotnē?” 19.10.2022. Nodarbībā skolēni formulē savas vērtības, intereses, superspējas, sadarbojas, vingrinās izteikt savu viedokli, uzklausīt
6.B Klases stunda: “Profesiju daudzveidīgā pasaule” 10.10.22. Paziņot par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Klases stunda: “Man ir ideja un es varu to īstenot” 17.10.22. Iepazīstināt skolēnus ar idejas radīšanas procesu no 0 līdz pirmajam prototipam, veicinot sadarbības prasmes,

radošumu un problēmas risināšanas prasmes, kā arī spēju strādāt ar ierobežotiem resursiem un laiku.

7.A  “Manas domas par karjeru”  – klases stunda 303.kab.

12.10.22.

8.30 – 9.10 (1.stunda)

Kompetences: digitālāpratība un kritiskādomāšana

Forma: diskusija

Izmantojot www.menti.com skolēni atbildēja uz jautājumiem:

Vai tu jau domāja par savu nākotnes profesiju?

-Kādas profesijas tev patīk?

– Vai tev ir dzīves mērķis?

– Vai mācība skolā tev var palīdzēt profesijas izvēlē?

– Kas tev motivē veiksmīgi mācīties?

– Novērtē savu attiecību pret mācībām!

Pēc tām kopā ar skolēniem apspriedām atbildēs. Katram bija iespēja izteikt savu domu.

  “Jaunrade un uzņēmējspēja” (Karjeras nedēļas ietvaros) 303.kab.

17.10.22.

12.50 – 13.30 (5.stunda)

Kompetences: dzīvespratība, sadarbība, kritiskā domāšana.

Forma: diskusija un grupu darbs.

Kopā ar skolēniem apskatījām video fragmentu, lai uzzinātu kas ir jaunrade un uzņēmējspējas.

Jaunrade un uzņēmējspēja – YouTube

Skolēni grupās izdomāja, kādu firmu vai uzņēmum viņi prot atklāt mūsu rajonā (nosaukums, logotips, darbības veids, aktualitāte).

8.A Klases stunda

“Mana sapņu profesija”

04.10.2022.

311.kab.

Skolēni prezentē savu sapņo profesiju.
Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 19.10.2022.

311.kab.

Skolēni stāsta par savu vecāku profesijām, papildina stāstu ar atbilstošiem zīmējumiem. Kā rezultāts – izstāde klasē.
8.B Klases stunda: “PAR KĀDU ES KĻŪTU?”  Formula “Es gribu-es varu-man vajag”

Profesijas izvēle – likteņa izvēle. Tests.

18.10.2022

106 kab.

13.35-14.15

Sniegt zināšanas par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Projekts “Esi brīvprātīga darba veicējs” Pasākums “Rudeņtiņš -bagāts vīrs”

 

14.10.2022

Skolā

11.00-13.00

8.-9.klašu skolēni iepazīstas ar latviešu tradicionālajiem rudens svētkiem, gatavojas pasākumu vadīt 1.-3.klašu skolēniem. Radošās (superspēju) dabnīcas. Dāvanā magnētiņi.
9.A Izglītības iespējas Latvijā. 12.10.2022

106 kab.

14.20-15.00

Sniegt zināšanas par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Projekts “Esi brīvprātīga darba veicējs” Pasākums “Rudeņtiņš -bagāts vīrs” 14.10.2022

Skolā

11.00-13.00

8.-9.klašu skolēni iepazīstas ar latviešu tradicionālajiem rudens svētkiem, gatavojas pasākumu vadīt 1.-3.klašu skolēniem. Radošās (superspēju) dabnīcas. Dāvanā magnētiņi.
9.B Izglītības iespējas Latvijā. 12.10.2022

106 kab.

14.20-15.00

Sniegt zināšanas par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Projekts “Esi brīvprātīga darba veicējs” Pasākums “Rudeņtiņš -bagāts vīrs” 14.10.2022

Skolā

11.00-13.00

8.-9.klašu skolēni iepazīstas ar latviešu tradicionālajiem rudens svētkiem, gatavojas pasākumu vadīt 1.-3.klašu skolēniem. Radošās (superspēju) dabnīcas. Dāvanā magnētiņi.
9.A, B Vislaimīgākā profesija Angļu valodas stundā 20.10.22. Analizējot tekstu iesaistās pārrunās par karjeru, noskaidro citu attieksmi un uzklausa citu viedokļus, salīdzina tos ar saviem uzskatiem un sniedz atgriezenisko saiti.
9.A, B

(5 skolēnu komanda)

Dalība nodarbībā: “Jaunā uzņēmēja ABC” Ziemeļvalstu ģimnāzijā 18.10.2022.

12:00-13:30

Skolēni uzzināja, kurus savus talantus un stiprās puses var veiksmīgi izmantot biznesā un, kuras īpašības attīstīt, ja vēlies kļūt par uzņēmēju.