Karjeras pasākumi

//Karjeras pasākumi
Karjeras pasākumi2022-11-07T09:20:08+02:00

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLAS KARJERAS NEDĒĻA 2022:

Klase Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur? Kad? Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

1.A

 

 

 

 

 

 

Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 13.10.2022. Skolēni stāsta par savu vecāku profesijām.
Latviešu valodas stundā 19.10.2022. Skolēni runā par skolas darbinieku profesijām un skolas profesiju daudzveidību.
Klases stunda “Mana sapņu profesija” 20.10.2022. Bērni dalījās ar savām sapņu profesijām un mēs mēģinājām noskaidrot katrā superspēku, ko arī attēlojas zīmējumos klasē.
1.B Klases stunda: “Es un mani dotumi “Es varu! Es protu!”” 19.10.2022.

202.kab.

Mācīt izprast saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātības iespējām.

Apzinās savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses un spējas.

2.A Mācību ekskursija “Iepazīšanas ar profesijām ugunsdzēsējs un ziepnieks” 29.09.2022.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Jaunpils iela 13)

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām: ugunsdzēsējs un ziepnieks.
2.A Esmācosdomāt par savunākotni.

 

19.10.2022.

217.kab.

Mīklu atpazīšana par profesiju elementiem.

Skolēni zīmē par savu nākotnes profesiju.

Stundas beigās skolēni prezentē savu zīmējumu, stāstot par to un kāpēc izvēlas šo profesiju.

2.B Mācību ekskursija “Iepazīšanas ar profesijām ugunsdzēsējs un ziepnieks” 29.09.2022.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Jaunpils iela 13)

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām: ugunsdzēsējs un ziepnieks.
Esmācosdomāt par savunākotni.

 

20.10.2022.

216.kab.

Mīklu atpazīšana par profesiju elementiem.

Skolēni zīmē par savu nākotnes profesiju.

Stundas beigās skolēni prezentē savu zīmējumu, stāstot par to un kāpēc izvēlas šo profesiju.

3.A Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 18.10.2022.

 

Projekta darbs. Katrs skolēns iepazīstinās ar savu vecāku profesiju.
Mācību ekskursija uz šokolādes ražotni Pūre 30.09.2022. Iepazīšanās ar šokolādes ražošanās darba vietu.
3.B Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 18.10.2022. Projekta darbs. Katrs skolēns iepazīstinās ar savu vecāku profesiju.
Mācību ekskursija uz šokolādes ražotni Pūre 30.09.2022. Iepazīšanās ar šokolādes ražošanās darba vietu.
4.A Klases stunda: “Talants un vienotība”

 

03.10.2022.

313.kab.

Skolēni saskata savus talantus, novērtēt otra talantus. Par ko katrs var kļūt.
Klases stunda: “Izjūtas, vajadzības, uzņēmējspējas un sadarbošanās”

 

 

17.10.2022.

313.kab.

Zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību  kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.
Ekskursija uz “Namdara darbnīcu”

 

29.09.2022. Iepazīšanās ar namdara darbu.
4.B Klases stunda 10.10.2022

214.kab.

Manu vecāku profesijas.
Klases stunda 17.10.2022

214.kab.

Skolēni prezentē savu sapņo profesiju.
5.A Klases stunda: Profesija  “Stomatologs”,

lekcija

18.10.2022.

 

Saņemt jaunu informāciju par profesiju “Stomatologs”.
Klases stunda: Manu vecāku profesija 22.10.2022.

 

Skolēni stāsta par savu vecāku profesijām.
6.A Klases stunda: Manu vecāku profesija 12.10.2022. Skolēni prezentē savu vecāku profesijas un darba pienākumi.
Klases stunda: “Kas es vēlos būt nākotnē?” 19.10.2022. Nodarbībā skolēni formulē savas vērtības, intereses, superspējas, sadarbojas, vingrinās izteikt savu viedokli, uzklausīt
6.B Klases stunda: “Profesiju daudzveidīgā pasaule” 10.10.22. Paziņot par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Klases stunda: “Man ir ideja un es varu to īstenot”

 

17.10.22. Iepazīstināt skolēnus ar idejas radīšanas procesu no 0 līdz pirmajam prototipam, veicinot sadarbības prasmes,

radošumu un problēmas risināšanas prasmes, kā arī spēju strādāt ar ierobežotiem resursiem un laiku.

7.A  “Manas domas par karjeru”  – klases stunda 303.kab.

12.10.22.

8.30 – 9.10 (1.stunda)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetences: digitālāpratība un kritiskādomāšana

Forma: diskusija

Izmantojot www.menti.com skolēni atbildēja uz jautājumiem:

Vai tu jau domāja par savu nākotnes profesiju?

-Kādas profesijas tev patīk?

– Vai tev ir dzīves mērķis?

– Vai mācība skolā tev var palīdzēt profesijas izvēlē?

– Kas tev motivē veiksmīgi mācīties?

– Novērtē savu attiecību pret mācībām!

Pēc tām kopā ar skolēniem apspriedām atbildēs. Katram bija iespēja izteikt savu domu.

  “Jaunrade un uzņēmējspēja” (Karjeras nedēļas ietvaros) 303.kab.

17.10.22.

12.50 – 13.30 (5.stunda)

Kompetences: dzīvespratība, sadarbība, kritiskā domāšana.

Forma: diskusija un grupu darbs.

Kopā ar skolēniem apskatījām video fragmentu, lai uzzinātu kas ir jaunrade un uzņēmējspējas.

Jaunrade un uzņēmējspēja – YouTube

Skolēni grupās izdomāja, kādu firmu vai uzņēmum viņi prot atklāt mūsu rajonā (nosaukums, logotips, darbības veids, aktualitāte).

8.A Klases stunda

“Mana sapņu profesija”

04.10.2022.

311.kab.

Skolēni prezentē savu sapņo profesiju.
Klases stunda „Manu vecāku profesijas” 19.10.2022.

311.kab.

Skolēni stāsta par savu vecāku profesijām, papildina stāstu ar atbilstošiem zīmējumiem. Kā rezultāts – izstāde klasē.
8.B Klases stunda: “PAR KĀDU ES KĻŪTU?”  Formula “Es gribu-es varu-man vajag”

Profesijas izvēle – likteņa izvēle. Tests.

18.10.2022

 

106 kab.

13.35-14.15

Sniegt zināšanas par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.

 

Projekts “Esi brīvprātīga darba veicējs” Pasākums “Rudeņtiņš -bagāts vīrs”

 

14.10.2022

Skolā

11.00-13.00

8.-9.klašu skolēni iepazīstas ar latviešu tradicionālajiem rudens svētkiem, gatavojas pasākumu vadīt 1.-3.klašu skolēniem. Radošās (superspēju) dabnīcas. Dāvanā magnētiņi.
9.A Izglītības iespējas Latvijā.

 

12.10.2022

 

106 kab.

14.20-15.00

Sniegt zināšanas par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Projekts “Esi brīvprātīga darba veicējs” Pasākums “Rudeņtiņš -bagāts vīrs” 14.10.2022

Skolā

11.00-13.00

8.-9.klašu skolēni iepazīstas ar latviešu tradicionālajiem rudens svētkiem, gatavojas pasākumu vadīt 1.-3.klašu skolēniem. Radošās (superspēju) dabnīcas. Dāvanā magnētiņi.
9.B Izglītības iespējas Latvijā.

 

12.10.2022

 

106 kab.

14.20-15.00

Sniegt zināšanas par karjeras iespējam Latvijā, veicināt prasmes, kas būs nepieciešamas skolēniem karjeras veicināšanai.
Projekts “Esi brīvprātīga darba veicējs” Pasākums “Rudeņtiņš -bagāts vīrs” 14.10.2022

Skolā

11.00-13.00

8.-9.klašu skolēni iepazīstas ar latviešu tradicionālajiem rudens svētkiem, gatavojas pasākumu vadīt 1.-3.klašu skolēniem. Radošās (superspēju) dabnīcas. Dāvanā magnētiņi.
9.A, B Vislaimīgākā profesija Angļu valodas stundā 20.10.22. Analizējot tekstu iesaistās pārrunās par karjeru, noskaidro citu attieksmi un uzklausa citu viedokļus, salīdzina tos ar saviem uzskatiem un sniedz atgriezenisko saiti.
9.A, B

(5 skolēnu komanda)

Dalība nodarbībā: “Jaunā uzņēmēja ABC” Ziemeļvalstu ģimnāzijā 18.10.2022.

12:00-13:30

Skolēni uzzināja, kurus savus talantus un stiprās puses var veiksmīgi izmantot biznesā un, kuras īpašības attīstīt, ja vēlies kļūt par uzņēmēju.