Projekts “K10”

///Projekts “K10”
Projekts “K10”2023-01-16T09:54:56+02:00

Projekts “K10”

Rīgas Daugavgrīvas pamatskola divus gadus piedalījās un mācījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētajā projektā K10. Projektā piedalījās 9 Rīgas skolu komandas. Projekta mērķis ir attīstīt komandas mijiedarbības prasmes. Projekta sasniedzamais rezultāts ir sasniegts: skolas komanda -vadība un MDG vadītāji – savstarpēji sadarbojas, uzņemot atbildību un apvienoja savas zināšanas, prasmes un talantus, lai veiksmīgi pārvest skolu uz jaunu posmu,  papildinājās prasmes un iemaņas, ka arī kopīga atbildība par galīgo rezultātu sasniegšanu.

Pirmā gada rezultātu apkopojums šeit: Skolotāju un skolēnupašvadītās mācīšanāsprasmes veidošana – efektīvs ceļš skolaskomandas sadarbībai.

Otrajā gadā skolas mērķis bija turpināt stiprināt skolas vadības komandu, transformējot skolu par Skolu kā mācīšanās organizāciju.