Parlaments

//Parlaments
Parlaments2022-10-13T09:32:49+03:00

Skolas pašpārvalde jeb parlaments ir ievēlēta skolēnu pārstāvniecības institūcija. Parlamenta dalībnieki ir 6.-9. klašu skolēni, kuru uzdevumi ir pārstāvēt skolēnu intereses, palīdzība skolas pasākumu plānošanā, konkursu organizēšana un vadīšana,  sadarbība ar citu skolu pašpārvaldēm.  Parlamentu vada parlamenta prezidents. Prezidenta vēlēšanas notiek katru gadu septembra beigās. 2022./2023. mācību gadā par skolas prezidentu tika ievēlēts 9.a klases skolnieks Arsēnijs Mogirčuks, bet par viceprezidentu – 9.b klases skolniece Arina Galaka.

Skolēnu parlamentu veido komisijas:

  1. Preses un informācijas komisija. Vadītāja Nadežda Ambraževiča (9.b);
  2. Izglītības un zinātnes komisija. Vadītāja Arina Galaka (9.b);
  3. Sporta un kultūras komisija. Vadītājs Aleksandrs Zaicevs (9.b);
  4. Labklājības komisija. Vadītāja Darja Dundere (9.b);
  5. Tieslietu un ārlietu komisija. Vadītājs Aleksejs Pavlovs (8.b).

Jaunais skolas parlaments aktīvi uzsācis savu darbību, un kā svarīgāko uzdevumu noteicis skolēnu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, darbu sabiedrības labā, kā arī atbildības un sadarbības uzlabošanu starp visiem skolniekiem un skolotājiem. Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas parlaments organizē Skolas karoga dienu, radiopārraižu vadīšanā. Skolas parlaments arī iecerējis izveidot skolas digitālo avīzi, ko veidotu paši skolēni.