Parlaments

//Parlaments
Parlaments2023-10-11T10:13:55+03:00

 

Skolas pašpārvalde jeb parlaments ir ievēlēta skolēnu pārstāvniecības institūcija. Parlamenta dalībnieki ir 7.-9. klašu skolēni, kuru uzdevumi ir pārstāvēt skolēnu intereses, palīdzība skolas pasākumu plānošanā, konkursu organizēšana un vadīšana, sadarbība ar citu skolu pašpārvaldēm. Parlamentu vada parlamenta prezidents. Prezidenta vēlēšanas notiek katru gadu septembra beigās. 2023./2024. mācību gadā par skolas prezidentu tika ievēlēts 9.b klases skolnieks Dmitrijs Dikovs, bet par viceprezidentu – 8.a klases skolnieks Jegors Losevs.

Skolēnu parlamentu veido komisijas:

  1. Preses un informācijas komisija. Vadītāja Darja Drabova (9.a);
  2. Izglītības un zinātnes komisija. Vadītāja Artjoms Jegorovs (9.b);
  3. Sporta un kultūras komisija. Vadītājs Jana Bukina (9.b);
  4. Labklājības komisija. Vadītāja Darja Dundere (9.b);
  5. Tieslietu un ārlietu komisija. Vadītājs Artjoms Nikolajevs (9.a).

Jaunais skolas parlaments aktīvi uzsācis savu darbību, un kā svarīgāko uzdevumu noteicis skolēnu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, darbu sabiedrības labā, kā arī atbildības un sadarbības uzlabošanu starp visiem skolniekiem un skolotājiem. Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas parlaments organizē Skolas karoga dienu, sporta pasākumus jaunākajām klasēm, radiopārraižu vadīšanu un citus ārpusstundu pasākumus.