Skolas simbolika

//Skolas simbolika
Skolas simbolika2023-01-19T17:21:04+02:00

Mēs lepni par skolu esam
Un prieku mums nes skolas zvans
Ar paveiktiem darbiem bagāti esam
Un skolas vārdu tālāk nesam.
Skolā mēs augam un gudrāki kļūstam
Un pareizo ceļu mums rāda tā;
Skolā panākumus gūsim
Lai dzīvē uz īstā ceļa mēs būtu.
Mēs draudzīga ģimene esam
Kopā palīdzēt steigsim ikvienam
Jo skola – tās mūsu mājas
Kur visas rūpes stājas.
Lai skola krāšņāka kļūst
Un priecē ar gadiem mūs;
No mazmazītiņa prieka
Lai kopējā veiksme aug!

Latviešu valodā iztulkoja: Inga Paparde