Atbalsta personāla darbība

//Atbalsta personāla darbība
Atbalsta personāla darbība2022-11-07T09:16:54+02:00

Cienījamie vecāki un skolēni, Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas atbalsta grupa piedāvā atbalstu visiem, kam tas ir nepieciešams.

Mūsu mērķis ir: palīdzēt skolēnam maksimāli sasniegt izglītības mērķus, sekmēt bērna iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu personību, palīdzēt kļūt par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku.

Uz konsultāciju var pieteikties, rakstot e-klasē vai klases audzinātāja.

No 2020./2021. mācību gada skolā tika atvērta jauna programma: Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015521). 2022./2023. mācību gadā pēc šīs mācību programmas mūsu skolā  izglītojas 10 skolēni.

 

Logopēds

Kādos gadījumos bērnam būtu nepieciešams logopēda atbalsts?

 • Ja bērns neizrunā skaņas vai nepareizi izrunā, jauc vai aizstāj tās ar citām valodas skaņām;
 • Ja bērns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus;
 • Ja bērnam ir traucēta valodas sapratne

( neizprot, ko viņam saka);

 • Ja bērnam ir balss traucējumi;
 • Ja bērnam nav izveidojusies sākotnējā lasīt un rakstīt prasme.

 

Kādos jautājumos sadarboties ar dažādiem speciālistiem skolā?

Psihologs

 • Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām, novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu;
 • Palīdz izprast individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi.

Psihologs ievēro konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskāsproblēmas, kas rada grūtībasmācībuprocesā.
 • Sekmēskolēnu, vecāku un skolotājusavstarpējāssadarbībasiespējas;
 • Janepieciešams, apmeklēģimenimājās; pētaskolassociālovidi; koordinē un Sadarbojasarcituinstitūcijuspeciālistiem.
 • Veicdarbuaraudzēkņiem, kuriemirneattaisnotistundukavējumi, uzvedībasproblēmas.

Sociālaispedagogsievērokonfidencialitāti.

 

Speciālais pedagogs

 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;
 • Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu;
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem;
 • Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē vāju lasītprasmi un rakstītprasmi; nevienmērīgas vai vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām;
 • Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

 

Medmāsa

 • Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību;
 • Veic primāro profilaksi skolā ;
 • Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem.

 

Konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem:

2022./2023. mācību gadā.

Sociālais pedagogs

Vadims Dubovs

Psihologs

Jeļena Drozdova

Logopēds

Svetlana Lukjaņenko

Speciālais pedagogs

Irina Krištope

Medmāsa

Galina Ļovočkina

Pieņemšanas laiki:

P.8:30-10:30

Pieņemšanas laiki:

O.8:30-10:30

Pieņemšanas laiki:

P.15:30-16:30

C.10:30-11:30

Pieņemšanas laiki:

P.13:30-14:30

Pieņemšanas laiki:

8:00-16:30