ReadingCircle

///ReadingCircle
ReadingCircle2022-11-04T15:39:24+02:00

Svešvalodas skolotāji piedalījās 2021./2022. un turpina piedalīties Latvijas projektā “ReadingCircle” (Lasīšanas aplis), kuru organizē izdevniecība “Pearson” un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija  (LATE). Projekta galvenais mērķis ir veicināt lasīšanas motivāciju un pilnveidot skolēnu lasīšanas prasmes, kas atbilst skolas mērķiem skolēnu tekstpratības stiprināšanai.  2021./2022. mācību gadā projektā tika iesaistīti 8 .un 9. klašu skolēni un 2 skolotāji. Kā rezultātā 65 skolēniem paaugstinātājas angļu valodas lasīšanas prasmes. Skolēni un skolotāji ieguva jaunus mācību līdzekļus, pastiprinājās darbs ar talantīgiem skolēniem.