APK projekts

APK projekts2022-11-07T12:37:42+02:00

Projektu “Atbalsts iekļaujošas

izglītības veicināšanai pirmsskolā un skolā

 

2021./2022. mācību gada 2. semestrī mūsu skola piedalījās konkursā, kuru organizēja RIIMC un kura rezultātā mēs saņēmām iespēju strādāt interesanta projektā.

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas projekta nosaukums bija:”Individuālā pieeja apmācībai skolēniem ar mācīšanās un valodastraucējumiem vispārizglītojoša skolā”.

Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā?

Jaunu skolēnu iesaiste mācību programmā: Speciālāspamatizglītības mazākumtautību izglītības programmaizglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods2101552).

Kā noritēja projekts?

Vispārīgu projekta norisi varam uzskatīt par labu.Noderīgu pieredzi mēs guvām vizītē uz Austrumupamatskolu, kur dalībnieki dalījās pieredzē ar kolēģiem,kuri jau strādā ar skolēniem 2101552 programmasietvaros. Atmiņā palika N. Alijevas semināri, kas devamums ļoti labu un noderīgu ieskatu un izpratni parmācīšanās problēmu cēloņiem fizioloģiskā unneiroloģiskā līmenī, tas ļāva mums ieraudzīt situāciju nocitas puses. Ilga Prudņikova izstāstīja, kā strādāt arskolēniem ar daudzveidīgām mācīšanās grūtībām,papildinot stāstījumu ar precīzi un pārdomātiizplānotām prezentācijām. Nodarbību laikā mēs arīguvām dziļāku sapratni, kā efektīvāk rīkoties saskaņāar MK noteikumiem.

Ieguvumi

Mēs ieguvām ļoti daudz interesantas pieredzes uninovatīvu problēmu risināšanu veidu, ka arī uzzinājāmjaunu, noderīgu informāciju un iepazināmies ar jauniemcilvēkiem.

Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta?

Projekts palīdzēja uzlabot izpratni par projekta mērķi.Dalībnieki papildināja savas zināšanas, kā uzlabotskolā apmācību labākam rezultātam. Projekta gaitāmēs nolēmām, ka tagad individuālie plāni skolēniemmūsu skolā būs veidoti kopā ar skolotājiem, atbalstapersonālu un vecākiem, kā arī tiks realizēti ar viņupalīdzību, lai audzēkņiem izstrādātu vispiemērotākoplānojumu.

5.oktobrī 2022.g. notika forums“Par mani. Par tevi. Par mums.”RīgasIzglītībasuninformatīvimetodiskaijācentrā, Kaņieraiela 15, kurkatraskolapadalījāsarsavupieredziprojektos.