Kontakti2020-09-29T17:45:38+03:00

Adrese: Rīga, Parādes iela 5c, LV-1016

Skolas darbinieku tālruņi

Nr. p.k. Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
1. Direktore Olga  Seļutina 67474433
2. Lietvedības pārzine Anita Marševska 67474432
3. Direktores vietniece,

7.-12.klase

Ļubova Bogdanova-Židkova 67474423
4. Direktores vietniece,

1.-6.klase

Violeta Mukāne 67474426
5. Direktores vietniece saimniecības jomā Tatjana Balovņeva 67474427
6. Izglītības psihologs Jeļena Drozdova

Olga Bārenīte

67474430
7. Sociālais pedagogs Vadims Dubovs 67474429
8. Karjeras konsultants

Direktores vietnieks audzināšanas darbā

Jeļena Onžule  

67474428

Einārs Ervīns Deribo
9. Medicīnas māsa Ludmila Ščerbakova 67474424
10. Dežuranti   67474425
11. Ēdnīca   67474431