Karjeras nedēļa skolā “Prasmīgs un vēl prasmīgāks”

//Karjeras nedēļa skolā “Prasmīgs un vēl prasmīgāks”

Karjeras nedēļa skolā “Prasmīgs un vēl prasmīgāks”

2024-04-03T10:21:33+03:00

Ar moto “Prasmīgs un vēl prasmīgāks” skolā notika Karjeras nedēļa. Tās ietvaros noritēja dažādi karjerai veltīti pasākumi: vieslekcijas un nodarbības, klases stundas, kā arī mācību priekšmetu stundās (“Paskaties uz latviešu valodu un matemātiku citādāk”) tika aktualizēti karjeras, profesijas, valodu zināšanu un motivācijas jautājumi.

Karjeras nedēļas noslēgumā mēs veicām skolēnu aptauju, kas parāda labas ziņas: ar Karjeras nedēļas palīdzību esam uzrunājuši 100 procentus skolēnu no 7.-9. klasei, kuri piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos, no tiem 90 procenti atzīst, ka pasākumi ir bijuši noderīgi un devuši iespēju padomāt par savu karjeru. Desmit procenti skolēnu atzīst, ka par karjeru pagaidām vēl nedomā. Mēs turpināsim kopā ar skolēniem strādāt, bet te piedāvājam jums iepazīties ar Karjeras nedēļas žurnālu.