Kārtība, kādā skolā un tās teritorijā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas.

///Kārtība, kādā skolā un tās teritorijā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas.
Kārtība, kādā skolā un tās teritorijā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas.2016-02-16T08:59:58+02:00

Kārtība, kādā skolā un tās teritorijā uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas.