Skolotāju dienā

Skolotāju dienā

2022-10-20T20:51:48+03:00

Sveicam skolotājus!

Daugavgrīvas pamatskolā godinājām skolotājus, kuri nesavtīgi un ar lielu sirdsdegsmi strādājuši ar skolēniem, sasniedzot augstus rezultātus! “Sirdi dāvinu bērniem” – tā tradicionāli sauc skolas pagodinājumu pedagogiem, un mēs lepojamies ar mūsu skolotājiem!

Titulu “Gada skolotājs 2021./2022.m.g.” saņēma ķīmijas un bioloģijas skolotāja Elita Atslēdziņa. Apsveicam!