48-nts_Skolēnu_mācību_sasniegumu_attālinātās_mācības vērtēšanas kārtība_16.04.20

///48-nts_Skolēnu_mācību_sasniegumu_attālinātās_mācības vērtēšanas kārtība_16.04.20
48-nts_Skolēnu_mācību_sasniegumu_attālinātās_mācības vērtēšanas kārtība_16.04.202021-04-04T12:25:04+03:00

48-nts_Skolēnu_mācību_sasniegumu_attālinātās_mācības vērtēšanas kārtība_16.04.20