Divas skolas, divas komandas, viena pilsēta, viena valsts, viena spēle

/, Pasākumi/Divas skolas, divas komandas, viena pilsēta, viena valsts, viena spēle

Divas skolas, divas komandas, viena pilsēta, viena valsts, viena spēle

2024-02-28T12:58:30+02:00

Rīgas Daugavgrīvas pamatskola kopā ar Rīgas Iļģuciema pamatskolu organizēja intelektuālo sadraudzības spēli “Stiprini Latviju” abu skolu 7. klašu komandām. Stiprināt mūsu valsti mēs varam ar mūsu zināšanām un aktīvu darbošanos!

Mēs uzņēmām ciemos mūsu draugus – 12 septītklasniekus un skolotājas – no Iļģuciema pamatskolas.

Šī pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu integrāciju un sadarbību Vienotas skolas kontekstā, izmantojot spēļu un izaicinājuma pieeju.

Skolēni startēja apvienotās komandās (katrā komandā bija gan Iļģuciema skolēni, gan Daugavgrīvas skolēni) un pierādīja savas zināšanas un prasmes četrās “stacijās” – Kultūrvēstures (Austras koks), Zinātnes (Jumis), Inženierzinību (Auseklis) un Valodu (Zalktis). Skolēnu uzdevums bija arī iepazīties, vienoties par komandas nosaukumu, kas kalpotu kā vadmotīvs.

Komandas stiprināja dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi par draudzību: “Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram”. Redziet, ikkatrs mēs varam sasildīt pat sniegu vai atkausēt ledu, ja mēs to dāvinām no sirds!

Komandu spēlēs uzvarēja visi, bet vislabāk veicās komandai “Alvas zaldātiņi” – Sandra, Madara un Ričards un no Iļģuciema pamatskolas un Veronika, Viktorija un Romans no Daugavgrīvas pamatskolas.

Paldies mūsu skolas skolotājiem – Viktorija Krongorne, Irina Beļacka, Irina Berga, Žanna Žuravliova, Jūlija Žandarova, Inga Paparde – par to, ka šādā brīnišķīgā pasākumā izdevās atraisīt skolēnu zināšanas! Paldies par atbalstu 7. klašu audzinātājiem, skolotājai Jeļenai Torbenko par organizatorisko atbalstu, paldies angļu valodas skolotājai Gaļinai Afenko par pasākuma vadīšanu un sporta skolotājam Adilam Maksimovam par sporta nodarbībām.

Vislielākais paldies Rīgas Iļģuciema pamatskola par atsaucību un draudzību!