47-nts_Kārtība_par_Covid-19_ierobežošanu_26.08.20

//47-nts_Kārtība_par_Covid-19_ierobežošanu_26.08.20