COVID-19 informācija

//COVID-19 informācija

COVID-19 informācija

2021-04-04T14:20:24+03:00
  • Piesardzības pasākumu īstenošanas un epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai kārtība

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.VSD-20-47-nts


  • Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

skatīties>>> 


  • Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Skolas 25.08.2020. iekšējie noteikumi Nr.VSD-20-46-nts


  • Vecākiem


  • Rīcības shēma attālinātas apmācības nodrošināšanai

skatīties>>>


  • Informācija vecākiem

Jūs esat tie, kas  kopa ar mums piedalās attālinātā mācību procesa organizēšanā, kas seko līdzi sava bērna attālinātajām mācībām, kas  seko līdzi, lai skolēns zinātu, kāds ir nedēļas aktivitāšu grafiks, iesniedzamie darbi un saziņas iespējas ar skolotājiem.

lasīt vairāk>>>


  • Informācija vecākiem

No 23.marta sākam kopējo darbu – attālinātu apmācību mūsu bērniem. Šajā situācijā ļoti būtiska ir informācijas apmaiņa starp skolu un ģimeni, izmantojot visus iespējamos saziņas līdzekļus. Vispirms Jums nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju un apstiprināt kādus rīkus Jūs un Jūsu bērns lietos apmācībai. Lūdzam neuztraukties, tāpēc ka pirmās nedēļas laikā būs grūti visiem. Mēs gatavojam informāciju, kādā laikā Jūs varēsiet sazināties ar skolotājiem vai citiem skolas darbiniekiem.

lasīt vairāk>>>


  • Informācija vecākiem

Kā jau esat informēti, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, pēc brīvlaika, sākot ar 23.martu, mācības visās klasēs notiks attālināti, tajā skaitā 12.klašu skolēniem, kuriem CE svešvalodās ir pārcelti uz maiju. Tā būs jauna pieredze mums visiem, jo līdz šim mācības attālināti esam nodrošinājuši tikai tālmācības audzēkņiem vidusskolas klasēs. Šajā situācijā ļoti būtiska ir informācijas apmaiņa starp skolu un ģimeni, izmantojot visus iespējamos saziņas līdzekļus.

lasīt vairāk>>>