Informācija vecākiem

/Informācija vecākiem

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Skolas 25.08.2020. [...]

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI2020-08-26T08:21:27+03:00