Valsts pārbaudes darbi

//Valsts pārbaudes darbi
Valsts pārbaudes darbi2019-09-21T22:06:20+03:00

2019. / 2020. mācību gads

 

Valsts pārbaudes darbi

 • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norise 2020. gada februārī – martā;
 • klases diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā – 2020. gada aprīlī.

 

Valsts pārbaudes darbi pamatizglītībā

 • latviešu valodā – 20. maijā (rakstu daļa), 20., 21.maijā (mutvārdu daļa);
 • vienā svešvalodā pēc skolēna izvēles – 27. maijā (rakstu daļa), 27., 28. maijā (mutvārdu daļa);
 • matemātikā – 2. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās – 4.jūnijā (rakstu daļa), 4., 5. jūnijā (mutvārdu daļa); 9. klašu mazākumtautību programmu eksāmeni ir valsts valodā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 9. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi vidējā izglītībā

Obligātie centralizētie eksāmeni:

 • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda, franču valoda) – no 17. līdz 20. martam;
 • latviešu valodā – 19. maijā;
 • matemātikā – 22. maijā.

Izvēles centralizētie eksāmeni:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 26. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) – 28. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) – 3. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) – 5. jūnijā;

Izvēles eksāmeni:

 • informātikā – 1.jūnijā (rakstu daļa), 1. un 2. jūnijā (praktiskā daļa);
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 8. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) – 10. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 12. jūnijā.