Tautas rakstu vijas

//Tautas rakstu vijas

Tautas rakstu vijas

2021-01-06T21:03:31+02:00

 

Projektā “Tautu rakstu vijas”, kas norisinājās septembrī, oktobrī un novembrī. Projektā bija iesaistītas 5 skolas – Rīgas Daugavgrīvas vidusskola,Bolderājas Mūzikas un mākslas skola, Rīgas Igauņu pamatskola, Vangažu vidusskola un O. Kalpaka Rīgas tautas daiļamatniecības pamatskola.

Projekta mērķis – ar inovatīviem paņēmieniem attīstīt savstarpējās sapratnes divvirzienu procesu, kurā mazākumtautību un latviešu bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas iespējas konstruktīvi līdzdarboties, savstarpēji veicinot starpkultūru kontaktus un sekmējot vienlīdzību, kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un kultūrvēstures jautājumiem.

Projekta pamatā bija pētījums “Tautu raksti dzimtās”, kurā skolēni pētīja savas dzimtas cilvēku tautības, izzinot savas etniskās saknes, līdz ar to arī gūstot izpratni par dažādām tautībām, to kultūrām, kuru iezīmes var meklēt, pētīt un atrast savas dzimtas tradīcijās. Šo iezīmju nozīmi, u.c. informāciju, kas tika apkopota pētniecības darbā, īpaši izceļot tieši nacionālo dažādību/izcelsmi izpētītajai dzimtas vēsturei. Šis pētījums parādīja katram dalībniekam to, cik daudzveidīgu nacionalitāšu cilvēki ir veidojuši viņa dzimtu, tā praktiski mazinot jebkādu konfliktu un neizpratnes iespēju starp dažādu tautību cilvēkiem. Bez tam pētījuma procesā katrs dalībnieks iesaistīja arī netiešo mērķa grupu – savas dzimtas locekļus, draugus.

Projektu organizēja Vangažu ukraiņu biedrība “Jatraņ”. Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas

Direktores vietnieks
Einārs Ervīns Deribo