Skolotāji apgūst jaunas zināšanas un prasmes Itālijā

//Skolotāji apgūst jaunas zināšanas un prasmes Itālijā

Skolotāji apgūst jaunas zināšanas un prasmes Itālijā

2023-02-09T14:06:21+02:00

Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Inga Paparde piedalījās nedēļu ilgās mācībās “Jauniešu līdzdalības inkubators” Romā, Itālijā. Pasākums, ko organizēja Eiropas Savienības programmas Erasmus+ un EuropeanSolidarityCorpsProgrammes #Erasmus+ #Europeansolidarity #latvijasjaunatnesagentura, kopumā pulcēja vairāk nekā 20 dažāda vecuma un pieredzes jaunatnes darbiniekus no visas Eiropas.

Jauniešu līdzdalība demokrātija un jaunu cilvēku aktīva pilsoniskā līdzdalība ir viena no augstākajām Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijas prioritātēm. Taču – ko reālajā dzīvē nozīmē jauniešu līdzdalība, kā motivēt jauniešus iesaistīties un ne tikai iesaistīties, bet arī uzņemties iniciatīvu un atbildību par savu un savas apkaimes dzīvi? Lai apgūtu jaunas metodes darbam ar jauniešiem, veidotu sadarbības iespējas un uzzinātu par labāko pieredzi, kā motivēt jauniešus, skolotāja Inga, kas ir arī mūsu Skolas parlamenta viena no koordinatorēm, semināra laikā mācījās grupās ar dalībniekiem no citām valstīm.

“Mans vislielākais ieguvums bija dažādās metodes, kā veicināt līdzdarbošanos, kā stiprināt sevi un savas prasmes, veidojot projektus, piemēram, lielisks ieguvums manā portfolio tagad ir Empātijas kartes veidošana – tā ir metode, ar kuras palīdzību tu “iekāp otra kurpēs”, vizualizējot un raksturojot mērķa grupu, ar kuru un kurai tu vēlies strādāt,” stāsta Inga. Šo metodi skolotāja jau ir izmēģinājusi ar skolēniem, kuri sociālajās zinībās veido cilvēktiesību kampaņu. “Mūsu skolā ir ļoti aktīvs Skolas parlaments, taču vēl ir jāuzlabo skolēnu prasmes nākt klajā ar savām iniciatīvām, uzņemties lielāku atbildību,” turpina Inga. Liela loma te ir klašu audzinātājiem. “Noteikti turpināsim stāstīt par mūsu rezultātiem, jo domāju, ka gan brīvprātīgā darba projektā, gan cilvēktiesību jautājumu kampaņā būs labi rezultāti un ieguvumi Daugavgrīvai, kurai ir ļoti paveicies ar tādiem jauniešiem, kādi darbojas mūsu skolas parlamentā,” uzsver skolotāja.