Roku rokā Latvijā

//Roku rokā Latvijā

Roku rokā Latvijā

2018-12-03T14:15:49+02:00

Rīgas domes Izglītības , kultūras un sporta departamenta finansētais pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības projekts „Roku rokā Latvijā”

Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2018-23.11.2018

Projekta dalībnieki: 44 Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni un 60 Rīgas Iļģuciema vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni

Projekta mērķis:

Savstarpējās sadarbības veicināšana starp Rīgas daugavgrīvas un Rīgas Īļģuciema vidusskolām, veicinot sabiedrības integrāciju un kopīgo valstisko vērtību izpratni, kas sekmētu saliedētas sabiedrības veidošanos Latvijā, kurā tiek respektētas demokrātiskas nacionālās valsts vērtības.

Īss projekta apraksts:

Projektā „Roku rokā Latvijā” piedalās Rīgas Daugavgrīvas  vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas 3.klašu skolēni. Projekta mērķis ir palīdzēt mazākumtautības skolas skolēniem veiksmīgāk iekļauties Latvijas kultūras dzīvē un sabiedriski politiskajās norisēs, kā arī uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Četri pasākumi 2018.gada pavasarī un rudenī sākumskolas posma skolēniem dos iespēju atrast jaunus draugus, interesanti un izzinoši pavadīt laiku un kopīgā darbošanās veicinās integrācijas procesu.

Projekta pasākumi:

3.maijs –      Saliedēšanas aktivitāte „Es dzīvoju Lavijā”

29.maijs –    Sporta diena „Vienoti sportā”

11.septembris- Informatīvi izglītojošs pasākums pilsētvidē

 „Pēti un izzini Latvijas dabu”

16.novembris-  Koncerts „Mana mīļā Latvija”

Projekta koordinators: bioloģijas skolotāja Elita Atslēdziņa