Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

//Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

2019-05-16T17:04:00+03:00

2019.gada 25.aprīlī

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu

7. – 9.klašu skolēnu

zinātniskās pētniecības darbu konference

Konferencei tika pieteikti 39 darbi no 13 Rīgas skolām. Darbu recenzēšana un aizstāvēšana notika 3 sekcijās, kurās strādāja Rīgas skolu pedagogi, kuri pieredzi guvuši piedaloties vidusskolēnu zinātniskās pētniecības darbu recenzēšanā un vērtēšanā.

Sveicam konferences laureātus un visus skolēnus, kuri piedalījās un

demonstrēja savas prasmes!

Tie bija

Rīgas 6. vidusskolas, Rīgas Purvciema vidusskolas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Rīgas Doma kora skolas, Rīgas 64. vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas, Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, Rīgas 72. vidusskolas, Rīgas Pļavnieku pamatskolas, Rīgas 89. vidusskolas, Rīgas Teikas vidusskolas, Rīgas Igauņu pamatskolas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēni.

Paldies skolotājiem – darbu vadītājiem!