Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta ieteikumi (RD IKSD), organizējot 1. septembra pasākumu.

//Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta ieteikumi (RD IKSD), organizējot 1. septembra pasākumu.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta ieteikumi (RD IKSD), organizējot 1. septembra pasākumu.

2020-08-30T21:12:50+03:00

-Pirmā septembra svinīgos pasākumus ieteicams organizēt ārtelpās atbilstoši publisko pasākumu organizēšanas nosacījumiem vai iekštelpās pa klasēm un grupām bez vecāku klātbūtnes.

– Ieverot plūsmu princips, plūsmas nesaskaras, distances ievērošana starp klasēm; klase (t.sk. apvienotās klases) vai grupa tiek uztverta kā viena kopa, kura var kopīgi mācīties, sportot, ēst, pārvietoties skolā; starp klasēm un grupām ievērojot distancēšanos;

-telpās pasākumi notiek katrai klasei atsevišķi, ārtelpās, ievērojot publisko pasākumu pulcēšanās ierobežojumus un prasības;

– vecāki nepiedalās pasākumā,  tikai 1.klases vecākiem atļauts atrodoties noteiktā vietā un pavadītbērnus tikai līdz skolas ieejai;

– skolā neierodas personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana);

– visiem skolēniem un skolas darbiniekiem nepieciešama roku dezinfekcija pirms ieejas skolā.

1.Mācību procesa organizēšanā.

-Izglītības procesu no 1. septembra plānots organizēt klātienē, ja epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 izplatību būs līdzīga pašreizēja;

-Klasēm mācības sākas dažādos laikos, atsakoties no vienotiem starpbrīžiem;

-Skola var ieviest maiņu grafiku;

-Skola veido mācību plānu nedēļai vai mēnesim;

-Mācību stundas plāno blokos, samazinot mācību priekšmetu skaitu dienā;

-Skola var organizēt daļēji attālinātas mācības 7.- 12. klašu skolēniem;

– Mācības organizēta katrai klasei savā telpā, izvairoties no kabinetu sistēmas;

– Pastaigas katrai klasei savā gaitenī;

– Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro;

– Kopēji pasākumi zālē, sporta zālē u.c. netiek rīkoti; katram pasākumam jāizvērtē riski;

– Interešu izglītība un sporta treniņgrupas pieļaujamas.

 

2.Distancēšanās:

– klase vai grupa tiek uztverta kā viena kopa, kura var kopīgi mācīties, sportot, ēst, pārvietoties skolā; starp klasēm un grupām obligātā distancēšanās ieverošana

-distancēšanās obligāta ierodoties skolā, ejot līdz klasei, pie garderobes, dodoties uz ēdnīcu, sporta zāli;

Koplietošanas telpu (garderobes, ēdamzāles, bibliotēkas u.c.) apmeklēšanai tiek noteikti grafiki klasēm, lai mazinātu iespēju drūzmēties vai krustoties grupām.

-Ēdamtelpās starp galdiem, ja izglītojamo katra  klase ir pie viena galda vai starp klasēm,  tiek nodrošināta 2 m distance.

– Klases ievēro par 2m distances pie garderobes, ēdnīcā, tualetē un citus distancēšanās nosacījumus, kuri pieņemti skolā(piemēram, tualetē vienlaicīgi var atrodoties ne vairāk par 3 personām),

3.Higiēna

– Informāciju par roku dezinficēšanu, mazgāšanu un respiratoro higiēnu var saņemt no klases audzinātājas, skolas medmāsas, plakātiemnovietotiem skolā, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā publicētos ieteikumus

– Roku dezinfekcija vai mazgāšana, obligāti ierodoties skolā, pēc tualetes lietošanas, pirms ēšanas un pēc nepieciešamības, pēc telefona, datora lietošanas;

– Apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem notiek 15-20 sekundes

-Neaiztikt ar rokām seju, acis, negrauzt nagus un tml.;

-Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes

– Telpu vēdināšanas nodrošina pedagogi, pēc iespējas katrā starpbrīdī;

-Vecāki nodrošina skolēniem maiņas apavi vai bahilas.

– Vecāki un citas personas ierodas uz skolu pēc pieraksta, ar maiņas apaviem vai bahilās, lieto  maskas.

– Vecākiem un skolas darbiniekiem bieži atgādināt bērniem par roku mazgāšanu, dezinfekciju.

4.Personas veselības stāvokļa uzraudzība

– Skolā neatrodas bērni un pieaugušie ar elpceļu infekcijas pazīmēm.

-Skolas medmāsa kopā ar pedagogu identificē 1. stundas laikā skolēnus vai skolas darbiniekus, kam parādās saslimšanas simptomi;

– Medmāsa nekavējoties izolē saslimušo atsevišķā telpā, uzvelkot sejas masku, informē vecākus, vecāki nogādā bērnu mājās un telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

-Skolā bērns vai skolas darbinieks var atgriezties tikai ar ārsta zīmi vai noslēgtu darba nespējas lapu.

– Maskas jālieto tikai slimajiem;

– Darbinieki no riska grupas vai kuri vēlas var lietot individuālos aizsardzības līdzekļus;

-Skola nodrošināta ar bezkontakta termometru ķermeņa t0 mērīšanai un medicīnas māsas darba drošībai;

– Temperatūras mērīšana visiem nav obligāta.

-Skolā ir atsevišķa telpa izolēšanai.

-Ja iestādē kādam darbiniekam vai izglītojamajam tiek konstatēta Covid-19 saslimšana RDIKSD kopā ar skolas vadību,  konsultējoties ar SPKC, lemj par klases, klašu grupu vai visas skolas slēgšanu, pārejot uz attālināto mācību un darba organizāciju.