Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 45 gadu jubilejas svinības.

//Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 45 gadu jubilejas svinības.

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 45 gadu jubilejas svinības.

2018-04-09T09:01:00+03:00

23.martā Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā atzīmējot tās 45 gadu jubileju pulcējās kupls skaits viesu. Bija ieradušies Rīgas domes un Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji, kā arī skolu jubilejā sveica Kurzemes rajona vispārizglītojošo skolu direktori. Uz svinīgo daļu aktu zālē pulcējās skolotāji – bijušie un esošie, tehniskie darbinieki, daudz draugu un atbalstītāju, kuriem skola ir īpaša un mīļa.

Katras dzimšanas dienas svinības ir iemesls atskatīties pagātnē, izvērtēt to un ielūkoties arī nākotnē. Sagatavotais video ieveda tuvākā un tālākā pagātnē, jo varēja aplūkot fotogrāfijas, kas vēsta par dažādiem kultūras, sporta un ikdienas dzīves notikumiem skolā. Tas, kā jau dzimšanas dienai pienākas – pārdomu mirklis – kā bija kādreiz, kā ir tagad, kā būs rīt? Skolas jubilejā svētki ir katram, kas kādreiz te mācījies vai strādājis. Bet kas tad ir īsta dzimšanas diena bez svinībām?

Laba vēlējumi, sirsnīgi sveicieni, pārdomāts, oriģināls noformējumus radīja draudzīgu un siltu atmosfēru. Katrā apsveikumā ir kaut kas īpašs. Dzimtās mājas – tā skolu dēvē absolventi, kuri to ir pabeiguši. Mācību laikā par to neaizdomājies, gadiem ejot saproti, ka tas ir tā.

Prieks par to, ka mūsu skolā skolēni un skolotāji ir tik radoši. Skolā strādā 11 interešu izglītības pulciņi, kuri pasākuma laikā rādīja savus panākumus. Ar skaistām dziesmām un skanīgām balsīm dzimšanas dienas dalībniekus sveic skolas vokālais ansamblis, deju kolektīvs “Mario”, moderno deju uzvarētāji, mākslas vingrošanas nodarbību dalībnieki u.c.

Brīnumainu sirsnību un labestību izstaroja dažādu gadu absolventi, kuri ir izveidojuši ģimenes un tagad jau skolā mācās viņu bērni, skolā izveidojušās dinastijas un tradīcijas.

Skolu sveica Rīgas domes deputāte Regīna Ločmele-Luņova, bijusī skolas skolniece, viņa atveda Rīgas pilsētas mēra Nila Ušakova un vicemēra Andra Amerika apsveikumus un Pateicības rakstu skolai,  Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa pasniedza Pateicības rakstus skolas darbiniekiem.

Direktore un skolēni pateicās Rīgas domei par izveidoto sporta kompleksu kuru var izmantot ne tikai skolēni, bet arī mikrorajona iedzīvotāji, Rīgas domes deputāte Regīna Ločmele-Luņova iepazīstināja ar  plāniem tālākai skolas attīstībai.