Noslēdzās projekts «Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveide un attīstība RDVS»

//Noslēdzās projekts «Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveide un attīstība RDVS»

Noslēdzās projekts «Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveide un attīstība RDVS»

2021-12-09T19:35:21+02:00

Projekta „Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveide un attīstība RDVS” mērķis tika sasniegts, jo brīvprātīgais darbs skolā tika organizēts arī  līdz šim, bet tagad tas ir kļuvis par sistēmu, par skolas iekšējo normatīvu, kas nodrošinās kvalitatīvāku tā organizēšanu. Skolas pedagogi un skolēni ieguva zināšanas par brīvprātīgā darba likumu, par brīvprātīgā darba formām. Labs papildinājums sistēmas pilnveidē ir skolēnu brīvprātīgā darba nostrādāto stundu uzskaites grāmatiņa. Sadarbība ar RSAC „Stella maris” attīsta skolēnos iecietību un sapratni par dažādām iedzīvotāju grupām mūsdienu sabiedrībā. Darbs pie teritoriju sakopšanas ir aktīva pilsoniska līdzdalība, kura attīstās tikai praktiski darbojoties sabiedrības labā.

Projektā plānotās aktivitātes tika realizētas.Daļa Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolēnu izprot brīvprātīgā darba nozīmi un ceram, ka turpmākajos gados viņu skaits palielināsies.

 

Vairāk informācijas šeit: Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveide un attīstība RDVS