Foto stāstu akcija “CILVĒKS VIDĒ”

//Foto stāstu akcija “CILVĒKS VIDĒ”

Foto stāstu akcija “CILVĒKS VIDĒ”

2018-04-10T12:06:24+03:00

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par dabas bioloģisko daudzveidību un mudinātu to iepazīt klātienē, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds”, Dabas aizsardzības pārvaldi un Vidzemes Augstskolu izziņo foto stāstu akciju“Cilvēks vidē”. Akcijas “Cilvēks vidē” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par dabu un apkārtējo vidi, iepazīt un izzināt dabas bioloģisko daudzveidību, kā arī rosināt jauniešus aptvert klimata pārmaiņu sekas un rosināt aizsargāt dabu. Dalībnieku uzdevums ir doties uz kādu no četriem Latvijas nacionālajiem dabas parkiem (Gaujas, Ķemeru, Rāznas, Slīteres) vai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu; nofotografēt sevi vai kādu citu personu vai personu grupu tā, lai tā sakļautos jeb saplūstu ar dabas ainavu. Tas var būt lauku, mežu, purvāju vai ūdeņu teritorijā, tāpat tas var ietvert kādu no Latvijas dabas pieminekļiem. Fotogrāfija jāievieto vietnē www.darini.lv  kopā ar īsu vēstījumu par attēlā redzamo vietu un tās nozīmi autora dzīvē. Akcijā var piedalīties jebkurš skolas vecuma bērns vai jaunietis. Darbus akcijai var iesniegt līdz 2018. gada 30. septembrim plkst. 17.00,
augšupielādējot tos vietnē www.darini.lv. Akcijai pieteiktos darbus vērtēs žūrija, atlasot 12 foto vēstījumus, kas pārtaps par 2019. gada kalendāra ilustrācijām. Plašāka informācija par akcijas norisi pieejama tiešsaistes vietnē www.darini.lv.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Adrese: Pils laukums 4 -206, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67325109
Mājas lapa: www.unesco.lv