Eiropas valsts starptautiskais projekts

/Eiropas valsts starptautiskais projekts
Eiropas valsts starptautiskais projekts2019-01-24T01:00:09+02:00

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolotājas

(iestādes nosaukums, amats)

Tatjanas Varfolomejas

(atskaites iesniedzēja vārds, uzvārds)

11.04.2018.
(datums)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājai
Ilonai Doniņai

PĀRSKATS PAR STARPTAUTISKO PASĀKUMU

Saskaņā ar RD IKSD Finanšu pārvaldes 2018.gada 27.marta rīkojumu Nr. 436-rs, laika posmā no 30.03.2018. līdz 02.04.2018.

Polija, Warszaw, ulica  Ludwika Hirszfelda 11, 02-776, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
(valsts, pilsēta, iestāde)

Pasākuma mērķis/ uzdevums: precizēt sadarbības formas un noteikt tālāku sadarbības virzību un piedalīties dzejas konkursā – festivālā “Romantic Poetry Festival- And Poetry is Born 2018” un projektā “Baroka metamorfozes”

Uzaicinātājs: LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha

Pasākuma laikā paveiktais Dzejas konkursā-festivālā “Romantic Poetry Festival- And Poetry is Born 2018” piedalījās 64 skolēni no Varšavas skolām un mūsu skola. Konkursā skolēni lasīja dzeju angļu, vācu, franču un spāņu valodās. Mūsu skolas skolniece Milana Sarkisjana ieguva 1.vietu, viņa lasīja citātu no V.Šekspīra lugas “Romeo un Džuljeta”. Viņa uzstājās divās personās vienlaicīgi: gan kā Džulejta, gan kā Romeo. Arī viņas uzstāšanās kostīms bija paredzēts divām personām: gan Džulejtai, gan Romeo. Uzstāšanās pārtraukumos viņa dziedāja dziesmas angļu valodā.

Pēc konkursa notika oficiāla mūsu skolas pārstāvju tikšanās ar LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha skolas direktori. Tikšanās laikā norisa sarunas par tālāku savstarpēju sadarbību, skolēnu apmaiņu, kura notiks Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā jau šī gada rudenī.

Projekta “Baroka metamorfozes” ietvaros notika pasākumi saistīti ar baroka laikmetu. Polijas skolu skolēni angļu valodā stāstīja par baroka laikmetu Varšavā. Mūsu skolas skolēni arī angļu valodā stāstīja par baroka laikmetu Latvijā un konkrēti par Rundāles pili. Tika rādīta skaista, interesanta un aizraujoša prezentācija. Skolotāja T.Varfolomeja novadīja meistarklasi par baroka laikmetu mūzikā. Viņa stāstīja par A.Vivaldi skaņdarbu “Četri gadalaiki”. Skolēni klausījās mūziku un zīmēja teātra maskas. Skolēni tika sadalīti vairākās jauktās grupās, saziņas valoda bija angļu valoda un visa grupa kopīgi strādāja pie vienas teātra maskas. Kopīgais darbs pie zīmējumiem ļoti satuvināja projekta dalībniekus.

Pēc meistarklases visiem skolēniem tika noorganizēta ekskursija uz Varšavas pilsētas mikrorajonu Vilanovu, kurā atrodas karaļa Jana Sobeska lauku pils, kas uzcelta 1677.gadā. Brokastis un pusdienas nodrošināja Polijas skolas ēdnīca. Transportu Varšavā nodrošināja Polijas skola.

Lietderība/ secinājumi: Brauciena mērķis sasniegts un norunāta tālāka savstarpēja sadarbība, kura tiks īstenota Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā jau šī gada rudenī. Projekta dalībnieki varēs tālāk pilnveidot saziņas iemaņas angļu un vācu valodā, gan komunikācijā ar citas kultūras pārstāvjiem.

(atskaites iesniedzēja paraksts)