Dzejas diena. 28.09

2021-12-09T19:12:03+02:00

Skatuves runas konkursa uzvarētāju priekšnesumi digitālā formātā tika nogādāti RSAC „Stella maris”