Cien. skolēni un vecāki!

//Cien. skolēni un vecāki!

Cien. skolēni un vecāki!

2020-03-20T20:11:00+02:00

Kā jau esat informēti, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, pēc brīvlaika, sākot ar 23.martu, mācības visās klasēs notiks attālināti, tajā skaitā 12.klašu skolēniem, kuriem CE svešvalodās ir pārcelti uz maiju. Tā būs jauna pieredze mums visiem, jo līdz šim mācības attālināti esam nodrošinājuši tikai tālmācības audzēkņiem vidusskolas klasēs. Šajā situācijā ļoti būtiska ir informācijas apmaiņa starp skolu un ģimeni, izmantojot visus iespējamos saziņas līdzekļus.

 

Mācību procesa plānošana un organizēšana.

 

  1. Nepieciešamie resursi – dators ar interneta pieslēgumu. Ir resursi, kurus var izmantot arī mobilajos telefonos, diemžēl ne vienmēr, tāpēc dators ir nepieciešams.
  2. Galvenie saziņas līdzekli:

e-klase.lv – tiks ievietoti mācību materiāli un dotas norādes veicamajiem uzdevumiem;
uzdevumi.lv – tiks ievietoti testi un uzdevumi. Šeit ir pieejami arī gatavi mācību materiāli;
letonika.lv – atgādinām, reģistrēties variet bez maksas, pieslēdzoties ar e-klases pasi;
soma.lv – arī reģistrācija ar e-klases pasi;

varētu būt arī citi internetā pieejami mācību līdzekļi, bet, ja tādi tiks izmantoti, par tiem informēs mācību priekšmeta skolotājs.

  1. Mācību procesa norise:
  • Mācības notiks saskaņā ar mācību stundu sarakstu. Skolotājs katrā mācību stundā ievietos mācību materiālus, kā arī dos norādes veicamajiem uzdevumiem.
  • Skolēnam katru dienu jāiepazīstas un jāizpilda e-klases ievietotie uzdevumi. Katru dienu skolēns saņems vēstules no mācību priekšmetu skolotajiem. Lai apstiprinātu savu dalību stundā skolēnam jāatver vēstules. Ja vēstule nav atvērta līdz dienas beigām skolēnam atzīmēts kavējums. Vecākiem dienas laikā jāinformē klases audzinātājs, ja skolēns ir saslimis.
  • Var gadīties situācijas, kad skolēnam nepietiks ar tām norādēm un skaidrojumiem, kas tiks ievietoti e-klasē, tāpēc, nepieciešamības gadījumā, noteiktajos laikos ar skolotāju varēs konsultēties arī tiešsaistē, izmantojot kādu no tiešsaistes rīkiem E-klase, Skype vai WhatsApp c.

 

Cien. vecāki, īpaši jaunāko klašu skolēnu vecāki, ļoti labi saprotam, ka šis nebūs viegls periods arī jums, jo zināmā mērā Jums nāksies uzņemties palīga lomu, atbalstot savus bērnus mācībās. Aicinām Jūs, kopā ar bērniem, saplānot nedēļas katru dienu tā, lai nerastos izmisuma sajūta, ka nevar ar visiem uzdevumiem tikt galā.

 

Saziņa, saziņa un vēlreiz saziņa! Visus neskaidros jautājumus droši prasiet klases audzinātājam un mācību priekšmetu skolotājiem! Uztversim šo periodu, kā jaunas pieredzes gūšanas iespēju!

 

VESELĪBU MUMS VISIEM! UN UZ TIKŠANOS ATKAL SKOLĀ!