Informācija vecākiem

//Informācija vecākiem

Informācija vecākiem

2020-03-20T16:37:59+02:00

 

Cien. vecāki!

 

No 23.marta sākam kopējo darbu – attālinātu apmācību mūsu bērniem. Šajā situācijā ļoti būtiska ir informācijas apmaiņa starp skolu un ģimeni, izmantojot visus iespējamos saziņas līdzekļus. Vispirms Jums nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju un apstiprināt kādus rīkus Jūs un Jūsu bērns lietos apmācībai. Lūdzam neuztraukties, tāpēc ka pirmās nedēļas laikā būs grūti visiem. Mēs gatavojam informāciju, kādā laikā Jūs varēsiet sazināties ar skolotājiem vai citiem skolas darbiniekiem.

Iepriekšējā vēstulē Jūs saņēmāt informāciju no kādiem resursiem Jūs paši varat apmācīt savus bērnus, bet Jums ir primārā atbildība par komunikāciju ar skolas darbiniekiem, lai atrisinātu radušās problēmas pirmās nedēļas laikā. Droši izmantojiet E-klasi, ievērojot ētikas normas.

Attālināta apmācība nenozīmē ka bērniem jāatrodas pie datora 4 – 5 stundas dienā. Jūsu uzdevums palīdzēt bērnam plānot savu laiku un neaizmirst par jebkuru fizisko aktivitāti mājās, telpu vēdināšanu un āra pastaigām.

Ja būs tehniskās problēmas saistītas ar interneta ātrumu nepieciešams paziņot klases audzinātājai. Drīkst organizēt apmācību divatā vai trijatā ar klases biedriem, gadījumā ja Jums viens dators bet divi vai vairāk bērni, vai Jums pašiem nepieciešams dators darbam. Gadījumā ja bērns ir saslimis nepieciešamas informēt klases audzinātāju.

Kopā ar digitālajiem resursiem var izmantot arī kanālu LTV7, kurš organizē apmācību no plkst.06.00 līdz plkst.11.00. katru dienu, kā arī ir gatavas stundas internetā.

Neaizmirstam, ka bērns savus darbus var nodot skolā klātienē (skolas foajē būs speciāla kastīte), uzdevumus arī var saņemt klātienē, brīdinot par to savu klases audzinātāju.

Lūdzam neuztraukties par bērna darbu vērtēšanu, skolotāji vienmēr nāks pretim, lai paaugstinātu vērtējumu, lai netiktu Jūsu bērna darbi izpildīti formāli.

Neaizmirstam, ka pirmā nedēļa ir pārbaudes laiks visai valstij kopumā un Jūsu bērnam pārbaude, ka viņš prot koncentrēties, disciplinēties un atbildēt par pašvadītām mācībām, ko prasa jaunais standarts, pēc kura strādāsim nākamajā mācību gadā. Šodien ir laiks mums katram un bērniem, un skolotājiem, un vecākiem atklāt kaut ko jaunu, bet vecākiem ir iespēja pavadīt vairāk laika ar savu bērnu.

Skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais un speciālais pedagogi) turpinās palīdzēt Jūsu bērniem, bet iepriekš nepieciešams sazināties ar darbiniekiem, lai saņemtu konsultāciju.

Aprunājieties ar saviem klases audzinātājiem, kurā laikā Jūs variet saņemt konsultāciju par apmācības organizēšanu. Bet neaizmirstiet, ka skolotājs arī ir cilvēks un viņam ir darba laiks.

 

Izturību un mieru,

ar cieņu skolas vadība.