Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā

/Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā
Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā2019-12-03T12:10:20+02:00

Mācamies darot, mācam darot.

Valstī notiekošā izglītības satura reforma, kuras centrā ir kompleksas skolēnu kompetences un caurviju prasmes, prasa pārmaiņas skolas metodiskajā darbā, lai varētu nodrošināt jēgpilnu mācību procesu ne tikai skolā, bet arī ārpus tās
Ar šo mācību gadu Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā tiek ieviesta jauna projektu dienu forma- nodarbības ārpus ierastās skolas mācību vides. Mācību gada laikā katrai klasei ir ieplānotas 5 projektu dienas (2 dienas pirmajā semestrī un 3 dienas otrajā semestrī). Lai varētu doties mācīties ārpus klases telpas skolas teritorijā, muzejā, ražošanas uzņēmumā, dabas parkā vai kur citur, skolotājiem, kopā radoši darbojoties darba grupās „Zinātne”, “Valodas”, “Māksla”, “Cilvēks un sabiedrība” vai “Karjera” ļoti rūpīgi ir jāsaplāno nodarbības, lai tās būtu saturiski daudzveidīgas un interesantas.
Saņemot finansējumu RIIMC organizētajā projektu konkursā „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ,laika posmā no 2019.gada 10.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim skolā tiek realizētas projekta „Kompetenču pieeja projektu nedēļā” aktivitātes, kas sniegs skolotājiem metodisku atbalstu projektu dienu organizēšanā.

31.oktobrī skolotāji apmeklēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un guva pieredzi kā veiksmīgāk organizēt skolēniem aktīvu mācīšanos muzeja apmeklējuma laikā.

Ir aizvadīta pirmā projektu diena 17.oktobrī. Mācību dalībnieki organizēja aktivitātes maksimāli izmantojot skolas teritorijas, mikrorajona un Rīgas pilsētas piedāvātās iespējas un resursus. , sniedza atgriezenisko saiti par notikušo projektu dienu.

Dabaszinību jomas un matemātikas, informātikas jomas skolotāji organizēja nodarbības 5.klašu skolēniem skolas teritorijā. Skolēni mērija garumu, ātrumu, stumbru apkārtmērus, veidoja topogrāfiskās kartes, pētīja koku sugas un augļu veidus. Lai prezentētu savas grupas darbu, skolēni izveidoja plakātus.

7. klases skolēniem tika izveidoti uzdevumi Latvijas Nacionālo vēstures muzeja apmeklējumam. 10. un 11.klases skolēni projektu dienas ietvaros apmeklēja Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aizkulises kā arī darbnīcas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Skolēni paši izstrādāja ekskursijas maršrutus pa Rīgas ielām.

Sākumskolas klašu skolotājas izstrādāja uzdevumus darbam skolas teritorijā un integrēja matemātikas, valodas, dabaszinību  un vizuālās mākslas mācību vielu. Pēc pirmās projektu dienas skolotāji darba grupās analizēja paveikto, apsprieda, kas izdevās, kas ir jādara savādāk, un sāka plānot nākamo projektu dienu.

6. novembra seminārā skolas pedagogi iepazinās ar Rīgas Imantas vidusskolas direktores Ingūnas Helvigas pieredzi projektu dienu „Skola ārpus skolas” organizēšanā jau kopš 2016.gada.

Savās nodarbībās Rīgas  Imantas vidusskolas direktore akcentēja nepieciešamību pēc pārmaiņām mācību  darbā, strādāt citādi. Tagadējie skolēni ir cita paaudze – bērni ir daudz kustīgāki un īsāku brīdi spēj noturēt uzmanību, un skolas uzdevums ir pielāgoties šai paaudzei, nevis otrādi. Mācību process jāorganizē tā, lai bērni aktīvi darbotos, nevis tikai sēdētu klasē.

Novembra beigās tiks organizētā jau otrā projektu diena. Skolotāji plāno novadīt nodarbības  ne tikai skolas teritorijā, bet arī skolas apkaimes objektos – Bolderājas bibliotēkā un Daugavgrīvas cietoksnī. Skolēni pildīs uzdevumus arī muzejos – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā,  Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Motormuzejā, Farmācijas muzejā. Cerēsim, ka gandarījumu par paveikto sajutīs gan skolēni, gan skolotāji.

Darbs pie projekta turpinās.

 

 

 

 

Elita Atslēdziņa un Violeta Mukāne

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolotājas