Apzaļumošana

/Apzaļumošana
Apzaļumošana2018-11-07T14:25:34+02:00

Jauniešu iniciatīvas projekta “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”  

saturiskā atskaite

________________________ Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas saturiskā atskaite par 2018.gadu ____________________

 

1.      Projekta nosaukums
“Es radu Latviju. Es daru Latviju.”

 

2.      Projekta norises laiks
15.03.2017.-30.11.2017.

 

3.      Projekta norises vieta
Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016

 

4.      Projekta mērķi un uzdevumi:
Projekta virsmērķis ir stiprināt piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.

Projekta pamatmērķis: labiekārtot skolas pagalmu Latvijas simtgadei, lai izveidotu dekoratīvu ainavu.

Projekta uzdevumi:

  1. sagatavot un realizēt vienotu labiekārtošanas un apzaļumošanas plānu skolas pagalmam;
  2. iesaistīt skolēnus un viņu vecākus, kā arī skolas pedagogus labiekārtošanas un apzaļumošanas plāna realizēšanā;
  3. audzināt ekoloģisko domāšanu un saudzīgu attieksmi pret dabu;
  4. attīstīt radošo iniciatīvu un vajadzību sevis un apkārtējās vides veidošanā;

Projekta realizēšana paredzēta uz 5 gadiem.

Pirmais posms (2017.gads) – izveidot dekoratīvu ainavu iekšpagalmā: iestādīt dekoratīvos krūmus un noformēt puķu dobes.

Otrais posms (2018.gads) – izveidot dekoratīvu ainavu pie ieejas skolā: iestādīt dekoratīvos krūmus un noformēt puķu dobes.

Trešais posms (2019.gads) – dzīvžogu izveidošana, esošo žogu apzaļumošana.

Ceturtais posms ( 2020.gads) – zonu koriģēšana, lai nodrošinātu dekoratīvās ainavas jebkurā gada laikā.

Piektais posms ( 2021.gads) – izveidot absolventu aleju.

5.      Dalībnieki (dalībnieku atbilstība projekta pieteikumā norādītajam un skaits)
2018.gads ir Latvijas valsts simtgades gads. Skolas pagalms ir skolas seja, daudzi pasākumi notiek skolas iekšpagalmā, tāpēc projekts sākas ar skolas iekšpagalmu.

Pēc skolēnu veidotajiem zīmējumiem, ar skolotāju palīdzību un atbalstu, tika izveidota projekta kompozīcija, kurā ziedi un košumkrūmi veido latvju rakstu zīmes..

Tika veikts apzaļumošanas projekta 2.posms – izveidota dekoratīva ainava iekšpagalmā, iestādīti dekoratīvie krūmi pie skolas un tūjas pie skolas žoga un noformētas puķu dobes. Skolas priekša tika izrotāta ar rododendriem, gar celiņu malām turpinājām iestādīt dažādu veidu spirejas.

Vasaras nometnes laikā skolēni kopā ar tehniskajiem darbiniekiem laistīja stādus, ravēja puķu dobes, kaisīja mizu mulču.

Darbus pabeidzot, visiem dalībniekiem bija liels prieks par padarīto, kā arī visi kopā ar aizrautību dalījās atmiņās par kopīgo darbu, aplūkojot foto izstādi.

Projekts paredzēts vairākiem gadiem, 2019.gadā realizēsim 3.posmu. Projekta rezultāti publicēti skolas mājas lapā.

2018.gada projekta pasākumi – otrais posms

Nr. p.k. Pasākumi  Izpildes laiks  Atbildīgie
     1. Skolas padomes sēde: problēmas un risinājumi, darba grupas izveidošana 15.03.2018. Direktore
     2. Skiču konkurss “Skolas pagalma apzaļumošana” 15.04.2018. Skolas parlaments
     3. Apzaļumošanas plāna sastādīšana 2018.gadam 15.04.- 15.05.2018 Darba grupa
     4. Skolas pagalma teritorijas piestiprināšana klasēm 15.04.- 15.05.2018. Darba grupa
     5. Skolas teritorijas uzkopšanas sākums 15.05.2018. Tatjana Balovņeva, klašu audzinātāji
     6. Nepieciešamā inventāra iegāde:

lāpstas un grābekļi

01.04.–15.04.2018. Tatjana Balovņeva
     7. Stādu materiāla iegāde 16.04.–30.08.2018. Tatjana Balovņeva
     8. Puķu dēstu sagatavošana 16.04.–30.08.2018. Skolas bioloģijas skolotāji
     9. Melnzemes un mēslojuma iegāde 16.04.–30.04.2018. Tatjana Balovņeva
 10. Darba drošības instruktāža 03.04.2018. Klašu audzinātāji,

Jeļena Torbenko

 11. Puķu un dekoratīvo krūmu stādīšana skolas iekšpagalmā (pirmais posms) No 16.04. – 30.08.2018. Visi dalībnieki
 12. Iestādīto kultūraugu kopšana 2018.gada jūnijs – augusts Skolas tehniskie darbinieki, skolas nometņu dalībnieki

 

6.      Rezultāti (cik lielā mērā sasniegts projekta mērķis, cik lielā mērā panākti plānotie rezultāti)
Projekta rezultāti:

1) skaists un mājīgs skolas pagalms;

2) iespēja iesaistīt skolēnus labiekārtošanas darbos;

3) skolēniem ir iespēja strādāt komandā un paaugstināt atbildības sajūtu;

4) izveidota absolventu aleja;

5) iestādīti dekoratīvie krūmi un tūjas skolas pagalmā.

 

 

7.      Projekta vadītājs
Vārds, uzvārds Tatjana Balovņeva, direktores vietniece

saimniecības jomā

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 29512818
E-pasta adrese rdvs@riga.lv