Apsveicam

//Apsveicam

Apsveicam

2019-03-15T12:45:50+02:00

Rīgas reģiona 43.skolēnu zinātniskās konferences dalībniekus un iesakām pateicību darba vadītājiem

Gads

Skolēna vārds, uzvārds, klase

Tēma

Pakā-pe

Skolotāja vārds, uzvārds

2019. Arturs Zubolejs, 11.kl. 3. klases krievvalodīgo skolēnu vārdu krājuma prasību pētījums tam, lai sekmīgi nokārtotu diagnosticējošos darbus latviešu valodā

II

Ļubova Bogdanova-Židkova
2019. Mihails Dikovs, 10.kl. Komunistiskās ideoloģijas reprezentācija skulptūras pieminekļos Rīgas centra parkos

III

Ļubova Bogdanova-Židkova,

Kons.: Tatjana Bogdanoviča

2019. Angelina Bondareva, 10.kl. Matemātisko spēju un motivācijas ietekme matemātikas apguvē 10.klases skolēnu vidū Ļubova Bogdanova-Židkova
2019. Ērika Gricijenko, 10.kl. Mitoloģijas tēli arhitektūrā Rīgā Jeļena Žukova

Apsveicam

2018./2019.mācību gadaRīgas pilsētas olimpiāžu 2.posma uzvarētājus

Nr. p.k

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Vieta

Klase

Skolotajā vārds, uzvārds

1.

Bioloģija Polina Kaluga

3.vieta

10.a

Ļubova Bogdanova-Židkova

2.

Fizika Polina Kaluga

2.vieta

10.a

Jeļena Torbenko

3.

Matemātika Nikolay Levdik

2.vieta

6.b

Vitālijs Šeins

4.

Matemātika Poļina Kurkotova

2.vieta

7.b

Ina Andruškiva

5.

Matemātika Marks Popkovs

3.vieta

7.a

Ina Andruškiva

6.

Matemātika Diāna Kaluga

Atz.

5.a

Natallia Hryhaliun

7.

Matemātika Grigorijs Špeļkovs

Atz.

7.a

Ina Andruškiva

8.

Ekonomika Yaraslau Hryhaliun

Atz.

12.a

Igors Ņemšilovs

Apsveicam

2017./2018.mācību gadaRīgas pilsētas olimpiāžu 2.posma uzvarētājus

Nr. p.k

Mācību priekšmets

Skolēna vārds, uzvārds

Vieta

Klase

Skolotajā vārds, uzvārds

1.

Latviešu valoda Darja Ivanova

3.

8.a

Tatjana Danova

2.

Bioloģija Poļina Kaluga

3.

9.a

Elita Atslēdziņa

3.

Bioloģija Yaroslau Hryhaliun

3.

10.a

Ļubova Bogdanova-Židkova

4.

Bioloģija Anastasīja Golobokova

Atz.

12.a

Ļubova Bogdanova-Židkova

5.

Vēsture Poļina Kaluga

3.

9.a

Larisa Podroikina

6.

Ekonomika Anastasija Golobokova

Atz.

12.a

Igors Ņemšilovs

7.

Fizika Poļina Kaluga

3.

9.a

Jeļena Torbenko

8

Mājturības un tehnoloģijas, mājsaimniecības olimpiāde Poļina Kaluga

2.

9.a

Irina Beļacka

9

Ērika Gricijenko

3.

9.a

Irina Beļacka

10

Mihails Dikovs

Atz.

Irina Beļacka

11

Ķīmija Poļina Kaluga

3.

9.a

Elita Atslēdziņa

12

Matemātika Poļinai Kurkotova

2.

6.

Ina Andruškiva

13

Matemātika Nikolay Levdik

3.

5.

Ina Andruškiva

14

Matemātika Poļina Kaluga

Atz.

9.a

Ina Andruškiva

15

Ģeogrāfija Yaroslau Hryhaliun

1.

11.a

Natalija Zapaščikova

16

Ģeogrāfija Yaroslau Hryhaliun

3.

11.a

Natalija Zapaščikova

Apsveicam

Rīgas reģiona 42.skolēnu zinātniskās konferences dalībniekus un iesakām pateicību darba vadītājiem

Gads

Skolēna

vārds, uzvārds, klase

Tēma

Pakāpe

Skolotāja vārds, uzvārds

2018. Aļesja Mogirčuka, 10.kl. Gaisa kvalitātes novērtējums ar bioindikatoru palīdzību blakus rūpniecības uzņēmumiem Bolderājā un Daugavgrīvā

III

Ļubova Bogdanova-Židkova
2018. Arturs Kļeščevņikovs, 10.kl. Buļļu (Daugavgrīvas) salas izcelsmes un toponīmu pētījums Ļubova Bogdanova-Židkova