7-nts_ieksejas kartibas noteikumi_izraksts

/7-nts_ieksejas kartibas noteikumi_izraksts