7-nts_ieksejas kartibas noteikumi

/7-nts_ieksejas kartibas noteikumi