Sveicam 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

//Sveicam 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Sveicam 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

2021-03-01T16:18:13+02:00

 

Šogad aprit 30 gadi,kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.1990. gada 4. maijā ar 138 balsīm “par”, 0 “pret” un 1 “atturas” Latvijas PSRS Augstākā Padome pieņēmadeklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Savukārt 1940. gada 17. jūnijā notikušo PSRS armijas ienākšanu Latvijā, tā pasludināja par starptautisku noziegumu, kas vardarbīgi pārtrauca Latvijas valsts eksistenci.

Tas bija pagrieziena punkts Latvijas valsts vēsturē – diena, kas mainīja Latvijas likteni. Deklarācijas pieņemšana nozīmēja, ka pēc gadu desmitiem, kas aizvadīti Padomju Savienības sastāvā, Latvija atkal kļuvusi neatkarīgu demokrātisko valsti. 4. maija notikumi apliecināja Latvijas tautas vienotību, neatlaidību un drosmi cīņā par savu valsti un brīvību.

Lai iededzinātu valsts svētku gaismu skolēnu sirdīs Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā tika organizēts projektu konkurss “Demokrātija Latvijā”. Konkurss tika rīkots ar mērķi veidot skolēnos izpratni par demokrātiskās valsts un sabiedrības vērtībām, par nepieciešamību ievērot un aizsargāt tos. Tas noritēja no 20. līdz 27. aprīlim. Projektu konkursā piedalījās 6. klašu skolēni, kuri sociālo zinību un vēstures skolotāju vadībā veidoja plakātus par dažādiem demokrātiskās sabiedrības aspektiem: valsts pārvaldi, pilsoņu tiesībām, pilsoniskās līdzdalības iespējām utt. Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, konkurss noritēja attālināti, izmantojot e-vidi: e-klasi, ka arī WhatsApp. Skolēni tika sadalīti darba grupās.Katra no tām izvēlējās vienu no demokrātiskās sabiedrības aspektiem un prezentēja to ar pašdarināto plakātu palīdzību. WhatsApp grupā notika plakātu izstāde un balsošana par labāko prezentāciju.

Projektu konkurss kļuva par ievadu valsts svētku noskaņā. Tas pierādīja, kā arī mūsu skolēni ir vienoti un var darboties saskaņoti un attālums nav šķērslis, kad ir kopīgs mērķis.

Lai 4. maijā svētku gaisma iedegās katrā ģimenē, katrā Latvijas iedzīvotāja sirdī!