2019-09-24T17:07:33+03:00

 

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA PIEDALĪJAS ERASMUS PLUS PROJEKTA DALĪBNIEKU VIZĪTĒ APVIENOTAJĀ KARALISTĒ

Starptautiskā Erasmus+ K2 Stratēģiskās partnerības projekta “Ieskatīšanās jaunā dimensijā, lai atvērtu logu uz Eiropas attīstību” ( Watching Inside a New Dimension to Open a Window on a European Development) ietvaros no š.g. 14.janvāra līdz 21.janvārim Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolēni un skolotāji (Gaļina Afenko, Jūlija Žandarova un Violeta Mukāne ) viesojās Apvienotajā Karalistē Balcarras Academy, Cheltenham.
Tā bija pirmā tikšanās, kurā piedalījās skolu sadarbības partneri no Lielbritānijas, Francijas un Rumānijas. Vizītes tēma bija “Kultūras mantojums”.

Pirms brauciena skolēni sagatavoja skolas avīzi, kurā studenti prezentē katras valsts kultūras mantojumu, PowerPoint prezentāciju un īsfilmu, lai ilustrētu to, kā viņi dzīvo.

Pirmdien skolēniem bija iespēja apskatīt Lielbritānijas galvaspilsētu.

Otrdien, pirmajā darba dienā, kuru mēs pavadījām Balcarras Akadēmijā , skolotājiem bija projekta sanāksme, bet bērni apmeklēja mācību stundas, pēc tam skolēniem bija kopīgs sadraudzības pasākums.

Trešdien no rīta viesi un britu skolēni apmeklēja Čeltnema centru, kur bija jāaizpilda darba lapas 4 valodās. Pēcpusdienā visi atgriezāmies skolā lai apmeklētu mācību stundas. Bet trešdien vakarā skolēnus cienāja ar tradicionālo britu ēdienu “Fish and chips”.

Ceturtdien no paša rīta viesi un britu skolēni apmeklēja Zinātnes muzeju Bristolē, kur bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Un, protams, apskatījām pilsētu gida – īsta pirāta pavadībā.

Piektdien mēs prezentējām mājas darbu – pašizgatavotas avīzes, prezentācijas un īsfilmas par nacionālajam tradīcijām, savu pilsētu, skolu un brīvo laiku. Ar īpašu lepnuma sajūtu uzstāšanas beigās mēs nodziedājām mūsu valsts himnu.

Vizītes noslēguma dienā bērni pavadīja laiku ar saviem britu vienaudžiem un viņu ģimenēm. Nedēļas garumā, pateicoties aktivitāšu daudzveidībai, skolēni apguva sadarbības iemaņas, pilnveidoja angļu valodas zināšanas.
Šīs nedēļas laikā mēs guvām pozitīvas emocijas, jaunas idejas, dalījāmies pieredzē, kā arī sadraudzējāmies ar citu valstu skolēniem un pedagogiem.

Informāciju sagatavoja un apkopoja
direktores vietniece V.Mukāne