2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi

/, Informācija vecākiem, Jaunumi/2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi

2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi

2023-02-03T11:56:59+02:00

2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi

 

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9.klases skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valoda, matemātika un angļu valoda.

 

Matemātika, beidzot 9. klasi.

Valsts pārbaudes darba programma un paraugs:

https://mape.gov.lv/catalog/materials/36F4C48E-4E3F-4A73-AEEC-67A42216B792/view?preview=36F4C48E-4E3F-4A73-AEEC-67A42216B792

 

Angļu valoda, beidzot 9. klasi

Angļu valodas programma: https://www.visc.gov.lv/lv/media/19824/download?attachment

Valsts pārbaudes darba paraugs: https://mape.skola2030.lv/resources/14003

 

Latviešu valoda, beidzot 9. klasi

Valsts pārbaudes darba programma: https://mape.skola2030.lv/resources/13837

Valsts pārbaudes darba paraugs: https://mape.skola2030.lv/resources/13838

 

Lai skolēns iegūtu apliecinājumu, ka eksāmens ir nokārtots, 2022./2023. gadā būs jāiegūst 10 %, 2023./2024. mācību gadā – 15 %, savukārt 2024./2025. mācību gadā – 20 % no maksimāli iespējamā vērtējuma.

 

 

 

Diagnosticējošie darbi

Diagnosticējošie darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9. klases izglītojamiem