10.marta Rīgas Daugavgrīvas pamatskola svinēja 50 gadu jubileju.

//10.marta Rīgas Daugavgrīvas pamatskola svinēja 50 gadu jubileju.

10.marta Rīgas Daugavgrīvas pamatskola svinēja 50 gadu jubileju.

2023-03-20T22:56:53+02:00

Šajā mācību gadā Rīgas Daugavgrīvas pamatskola atzīmē apaļu gadadienu – 50 gadus, kopš skolas atklāšanas. Skolu atklāja 1972. gadā kā Rīgas 67. vidusskolu, kas, Latvijai atgūstot neatkarību, mainīja nosaukumu uz Rīgas Daugavgrīvas vidusskolu, tā stiprinot savu piederību vietējai kopienai – Daugavgrīvai.

Šajos piecdesmit gados skola piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas – gan mainoties vizuāli un iegūstot modernas mācību iestādes izskatu, gan saturiski – stiprinot pedagoģisko kolektīvu pārejai uz mācībām valsts valodā un ieviešot kompetenču pieeju izglītības procesā.

10.martā skolas kolektīvs svinēja 50 gadu jubileju, kopā pulcējot pedagogus – esošos un bijušos, skolas tehniskos darbiniekus, kā arī viesus – Rīgas skolu direktorus, Rīgas domes un Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvjus. Par skolas svētku vadmotīvu tika izvēlēts ceļojums gaisa balonā, jo tikai tā – no zilo debesu augstumiem mēs redzam kopskatu skolas vēsturē, varam ieskatīties arī tagadnē un visbūtiskākais – iezīmēt skolas nākotni. Svinīgajā pasākumā pirmoreiz tika prezentēta šajā mācību gada laikā savāktā vēstures avotu kolekcija digitālajam skolas muzejam. Kopīgi atcerējāmies vēsturiski nozīmīgos mirkļus, kas skolu veidojuši un turpina veidot tādu, kāda tā ir tagad, un tas ir pamats attīstīties tikai uz augšu. Skolas pedagogi vienmēr ir gatavi dažādiem izaicinājumiem, tāpēc arī svinīgajā pasākumā mēs formulējām gan sasniedzamo rezultātu, gan ar radošu uzdevumu palīdzību vēlreiz stiprināt izpratni par lietpratību mācību procesā.

Mūsu kolektīvs ļoti pateicīgs mūsu Departamenta pārstāvjiem, kuri mūsdienu neparastā situācijā palīdzēja saglabāt mūsu kolektīvu un sameklēt līdzekļus atbalstīt kolektīva darbu,” norāda Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas direktore Olga Seļutina.

Svinīgajā pasākumā ar Rīgas domes atzinības rakstiem tika apbalvoti izcilākie skolas pedagogi un skolas tehniskie darbinieki, kuri ikdienā strādā, lai skola virzītos uz savu mērķu sasniegšanu saskaņā ar skolas vīziju: efektīva, mūsdienīga, demokrātiska un humāna skola.