Atbalsta personāls2018-02-27T11:37:27+03:00

Lekcijas m.l.

Dokumenti un materiāli

Atbalsta personāla locekļi:

 

 

Kab. Tālrunis
Psihologs

Jeļena Drozdova

Kab.415 m.t. 26549878
Psihologs

Olga Bārenīte

Kab.415 m.t. 27020927
Sociālais pedagogs Kab. 309 m.t. 26549878
Logopēds- speciālais skolotājs

Svetlana Lukjaņenko

 

Kab.102

m.t. 26828389
Medmāsa

Ludmila Ščerbakova

Medicīniskais kabinets m.t. 67432168

APK

ATBALSTA  PERSONĀLA  KOMISIJAS  LEKCIJAS SARAKSTS 2017./2018.M.G.

 

 

 Vecākiem:

 

 

Lekcijas nosaukums Atbildīga persona Laiks  
„Bērna tiesības un pienākumi ģimenē un skolā” (1.-5.kl.)

„Jūsu bērns ir pusaudzis. Kas svarīgi zināt par vecuma posmu?” (5.-9.kl.)

Soc.ped.:

 

Septembris/Oktobris
 

Oktobris/Aprīlis

„1.klašu skolēnu runas gatavība mācībām skolā. Diagnostikas rezultāti”

“ Runas prasmes un to nozīme skolēna tālākajā izglītības procesā” (lekcija nākamo pirmklasnieku vecākiem)

Logopēds:

S.Lukjaņenko

Oktobris

 

 

Aprīlis

„Kā palīdzēt bērnam  mācīties?” (1.-2.kl.)

 

Spec.ped.:

J.Novruzova

Novembris
“Pusaudžu vecuma problēmas”

 

Psihologs:

J.Drozdova

Februāris

 

 

„Medicīnisko dokumentu sagatavošana skolai” (lekcija nākamo pirmklasnieku vecākiem) Med.māsa:

L. Ščerbakova

Vecāku sapulsēs

(nākamo pirmklasnieku vecākiem)

Skolēniem

 

 

Lekcijas nosaukums Atbildīga persona Laiks
„Pirmā palīdzība” (7.-11.kl.)

 

„Neatliekamā palīdzība. Prakse.” (7.-12.kl.)

 

„ARVI. Gripa profilakse. ” (5. -7.kl.)

 

 

 

 

Med.māsa:

L. Ščerbakova

 

Oktobris/ Novembris

 

Decembris/Janvāris

 

Oktobris/ Novembris

VP  lekcija „Vai es esmu atbildīgs?”  lekcijas par administratīvo un kriminālo atbildību

(6.-11.kl.)

Soc.ped.

 

 

Oktobris – Februāris

 

RPP  lekcija „Mana drošība ” (4.-8.kl.)

Soc.ped.  

Septembris/Marts

Share This