Latvijas skolas soma

/Latvijas skolas soma
Latvijas skolas soma2021-03-08T11:49:45+02:00

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Projekta darbības saturiski aptver:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;
  • zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā, akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēka identitātes attīstības perspektīvā;
  • Latvijas dabu un kultūrainavu, dodot skolēniem iespēju klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma (t.sk. nemateriālā) vienotību kā valsts identitātes daļu.

Projekta „Latvijas skolas soma” 2018./2019.m.g. 1.semestra aktivitāšu plāns

 

Klase Datums Pasākums
1. 1.-2.a/b 09.11.2018. Folkloras grupa „Etnoziedi”
2. 3.a 27.09.2018. Radošā darbnīca leļļu filmu studijā „Animācijas brigāde”
3. 3.b 15.10.2018. Radošā darbnīca leļļu filmu studijā „Animācijas brigāde”
4. 4.a 01.10.2018. Radošā darbnīca leļļu filmu studijā „Animācijas brigāde”
5. 4.b 8.10.2018. Radošā darbnīca leļļu filmu studijā „Animācijas brigāde”
6. 5.a/b 08.11.2018. Dekoratīvais mākslas muzejs – radošā darbnīca
7. 6.a/b 12.10.2018. Dekoratīvais mākslas muzejs – radošā darbnīca
8. 7. a/b 10.11.2018. Latvijas Nacionālā opera, „Mazā burvju flauta”
9. 8. a/b 10.10.2018. Ekskursija uz Jaunpils, viduslaiku aktivitātes
10. 9. a/b 21.11.2018. Mākslas galerijas „Art Rezidence Inner Light – Gleznu teātris” apmeklējums un radošā darbnīca
11. 9. a/b 04.12.2018. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, izstāde “Latvijas gadsimts”
12. 10.a 30.11.2018. Latvijas Nacionālā opera, „Evģenijs Oņegins”
13. 11.a 22.11.2018. Latvijas Nacionālā opera, „Karmena”
14. 12.a 28.11.2018. Kr. Barona muzejs, muzejpedagoģiskā programma ”Dainu vārdnīca”
15. 12.a 06.12.2018. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, izstāde “Latvijas gadsimts”

Projekta “Latvijas skolas soma” atskaite par 1.semestri

“Latvijas skolas soma” ir programma, kas dod iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas kultūras, mākslas un vēstures mantojumu. Programmas ietvaros Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā 1.semestrī tika organizēti 37 pasākumi. Skolēniem bija iespējā apmeklēt muzejus, radošas darbnīcas, organizēt izbraukuma ekskursijas.

”Latvijas skolas soma” 1.-4.klasēs

Mazākajiem skolēniem – pirmklasniekiem programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt Dzelzceļa muzeju, iepazīties ar dzelzceļa stacijas dzīvi, atklāt noslēpumaino tvaika lokomotīves pasauli. Otrās klases Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās sajuta 19.gs skolas gaisotni, apmeklējot muzejpedagoģisko programmu “Senā skola”. Skolēnus apbrīnoja senie skolas piederumi un skolu aprīkojums.

Savukārt 3. klases nodarbojas ar radošo darbu. 3.a klase piedalījās arhitektūras nodarbībā ziņkāres centrā “Zinoo”, bet 3.b apmeklēja ceptuvi “Lāči” un ar savām rokām uztaisīja garšīgo kliņģeri.

  1. klases 1. semestri izvēlējas zinātnes ceļu un apmeklēja Farmācijas muzeja piedāvāto programmu “Viduslaiku alķīmiķu noslēpumus atklājot”. Skolēni uzzināja viduslaiku zinātnes noslēpumus, piedalījās ķīmija eksperimentus.

        

”Latvijas skolas soma” 5.-9.klasēs

Pamatskolā vispopulārākie pasākumi bija saistīti ar zinātni un radošo darbu. Vispopulārākā bija Farmācijas muzeja izglītojoša programma “Viduslaiku alķīmiķu noslēpumus atklājot”. To apmeklēja piektās, sestās un septītās klases skolēni.  Viņi iepazīstinājās ar ķīmijas zinātnes pirmsākumiem un viduslaiku alķīmiķu noslēpumiem. Lielu sajūsmu radīja radošā nodarbība Rīgas Porcelāna muzejā, kura piedalījās 5.b klase un septīto klašu skolēni. Nodarbības laikā skolēniem tika iedota iespēja apgleznot porcelāna traukus, tādā veidā, veidojot savu nelielu mākslas darbu. Arī astoto klašu skolēni piedalījās radošajā nodarbībā Dekoratīvas mākslas un dizaina muzejā.

5.a klase ceļoja pa kontinentiem Latvijas dabas muzejā. Veicot praktiskus uzdevumus skolēni uzzināja, kur un kā dzīvo dažādu tautību pārstāvji, kāds ir to dzīves veids un tradīcijas, ka arī par Latvijas iedzīvotāju dažādam kultūrām un tradīcijām.

Savukārt, 7. un  9. klašu skolēni iedziļinājās Latvijas vēstures jautājumos, apmeklējot Latvijas Nacionālo vēsture muzeja programmas “Bruņinieks” un “Latvijas gadsimts” un viduslaiku bruņinieku sētu.

 

        

“Latvijas skolas soma” 10.-12. klasēs

Vidusskolnieki “Latvijas skolas somas” projekta ietvaros iepazīstinājās ar Latvijas vēstures, kultūras, ka arī dabas mantojumu,

10.a klase sajūta viduslaiku gaisotni Domas baznīcā, noklausījās ērģeļu koncertu. Savukārt 10.b apmeklēja viduslaiku paukošanas skolu viduslaiku sētā.

11.a klase baudīja Siguldas dabas skatus un kultūrvēsturiskus objektus, bet 12.a iepazīstinājās ar jūgendstila mantojumu Rīgā un Latvija Jūgendstila muzejā.

10.b klašu skolēniem bija iespēja izpaust arī savas radošas spējas, apmeklējot Dekoratīvas mākslas un dizaina muzeju. Šeit viņiem tika piedāvāta iespēja, veidot savu dizaina priekšmetu – cepuri.