Skolēniem un pedagogiem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas.

//Skolēniem un pedagogiem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas.

Skolēniem un pedagogiem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas.

2021-01-19T22:41:00+02:00

Cien. skolotāji, skolēni un vecāki!

 

Šā gada 12.janvārī valdība nolēma, ka organizējot mācību procesam klātienē, gan pedagogiem, gan bērniem mācību stundu laikā un ārpus tām citās skolas telpās – starpbrīžos, būs jālieto sejas maskas.

 

Lai nodrošinātu valdības lēmuma izpildi un arī nepieciešamību maskas mainīt ik pēc noteikta laika, skolēniem un pedagogiem tiks piešķirtas valsts iepirktās daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas. Skolēni var lietot arī savas personīgās sejas maskas.

 

Ar 1-4. klašu skolēniem, kuriem mācības klātienē atsāksies 25.janvārīklašu audzinātāji pirmās stundas laikāpārrunās par sejas masku nēsāšanas nepieciešamību, tās pareizu uzlikšanu un noņemšanu, kā arī par skolēnu drošību un veselību aktuālajiem jautājumiem.

Vienas mācību dienas laikā skolēnam nepieciešamas vismaz 2 sejas maskas, bet dienās, kad ir sporta stundas, nepieciešamas 3 sejas maskas. Sporta stundas laikā masku nelieto, taču tūlīt pēc sporta stundas sejas maska ir jāuzliek.

 

Tīrās maskas un izlietotās maskas jāuzglabā atsevišķos plastmasas maisiņos. Vienreizlietojamo masku pēc noņemšanas ievieto plastmasas maisiņā un izmet nešķirotajos atkritumos. Daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas jāmazgā katru dienu vismaz 600 temperatūrā (skatīt pielikumā higiēnisko masku lietošanas instrukciju).

 

Pēc speciālistu sniegtās informācijas hroniskas somatiskas saslimšanas, t.sk. bronhiālā astma, alerģiskas dabas saslimšanas u.c. nav iemesls maskas nevalkāšanai. Nepieciešamības gadījumā masku var uz 1-2 minūtēm noņemt un turpināt to lietot.

 

Ja bērnam ir psihiskās veselības traucējumi, tad šādos gadījumos no sejas maskas nēsāšanas atbrīvo psihiatrs.

Ja vecāki uzskata, ka izglītojamais sejas masku nevar nēsāt, tad vecākiem mācības jānodrošina mājās, vienojoties ar skolu par bērna izglītošanu mājās un uzņemoties atbildību par mācību procesa norisi.

 

Pielikumā Valsts izglītības satura centra sagatavotie ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē.Lūgums vecākiem ar tiem iepazīties un pārrunāt ar bērniem sejas aizsargmasku lietošanas nosacījumus. Būsim atbildīgi pret sevi un citiem!Būsim veseli!

 

Ierašanās kārtība skolā š.g. 25.janvārī: 1.-2.klašu skolēniem ieeja skolā pa centrālo ieeju (no Parādes ielas puses), 3.-4.klašuskolēniem ieeja skolā no pagalma pa sporta zāles ieeju (no Slimnīcas ielas puses).

 

Pie ieejām skolā skolēnus no plkst.07.50 gaidīs klašu audzinātāji, kuri izsniegs sejas maksas. Mācību process sāksies pēc mācību priekšmetu stundu saraksta plkst.08.15.

 

Par neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar mācību procesa organizēšanu no 25.01.2021., masku izsniegšanu, lietošanu lūdzam zvanīt klašu audzinātājiem.